Imprezy na Orientację

Stowarzysz gdański KInO Neptun Gdańsk Gdańsk Stowarzysz gdański Pttk

Serdecznie zapraszamy na imprezę

InO Tz "Fi-górki 2008"

InO Tz "Fi-górki 2008"

- Gdańsk - Matemblewo, 23.11.2008 -

Regulamin imprezy:

1. Organizator:


Klub Imprez na Orientację "Neptun" oraz Klub Turystyczny "Świt"

2. Termin i miejsce zawodów:


23 listopada 2008 (niedziela)  Gdańsk - Matemblewo

3. Cele zawodów:


- rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu i turystyki kwalifikowanej,
- podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników,
- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy wypoczynku,
- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Pomorza Gdańskiego za rok 2008 w kat. TZ

4. Zespół Organizacyjny:


Kierownik i sędzia zawodów - Piotr Żywicki (PInO)
Budowa Tras:                   TZ - Piotr Rzyski (OInO) ; TP - Natalia Rzyska (OInO)
Sekretariat:             Kamila Żywicka

5. Sekretariat zawodów:


         Gdańsk Matemblewo - kaplica przy Kościele MB Brzemiennej
Sekretariat czynny w dniu zawodów w godzinach 9.00-10.30

6. Opłata startowa:


         Opłatę w wysokości 5,zł od osoby uiszczamy w sekretariacie zawodów
Dla osób nie zgłoszonych w terminie opłata startowa wynosi 7,zł

7. Zgłoszenia:


Do dnia 20 listopada 2008 roku (czwartek) do godz. 22
Mailem: sh.dziupla@interia.pl lub SMS-em  0602-309-845
W zgłoszeniu podać: imię, nazwisko, kategorię startową (nazwę zespołu)

8. Dojazd, dojście:


www.zkm.pl - autobusy linii 116 i 131   ;   www.gdańsk.planmiasta.info

9. Ranga zawodów:


Zawody rangi regionalnej - 2 pkt do Odznaki InO w kategoriach TZ oraz TP

10. Kategorie startowe:


Kategoria TZ - dla zaawansowanych - zespoły 1-2 osobowe, bez względu na wiek,
Kategoria TP - dla początkujących - zespoły 1-3 osobowe, bez względu na wiek,

11. Program zawodów:


godz. 09.00-10.30 przyjmowanie uczestników w sekretariacie
godz. 10.00  - minuta "0" wszystkich kategorii,
godz. 11.00-15.00 meta wszystkich kategorii.

12. Świadczenia:


- mapy dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- świeże powietrze i dobra zabawa,
- "coś na ząb" i do popicia

13. Postanowienia końcowe:


- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
- na zawodach obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w Warszawie,
- wyniki zawodów ogłoszone zostaną na stronach internetowych:
www.neptun.gda.pl  oraz www.malino.yoyo.pl


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk