Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

InO TZ "Zimowe Przebieżki 2009"

InO TZ "Zimowe Przebieżki 2009"

- Gdańsk - Matemblewo, 15.02.2009 -

Regulamin imprezy:


Organizator i zespół organizacyjny:

Klub Imprez na Orientację NEPTUN Gdańsk,
Grzegorz Kazimieruk PInO 615

Termin:

15 luty 2007 (Niedziela).

Miejsce:

Gdańsk Matemblewo.

Forma:

Dzienne, zespołowe, 1-2 osobowe.

Ranga:

Zawody rangi Regionalnej – 2 pkt do OInO.

Kategorie startowe:

TZ – czyli zaawansowani, choć mogą w nich brać udział także osoby, które choć trochę miały do czynienia z mapą i kompasem i dobrze radziły sobie w innych kategoriach. J
TP – czyli osoby mniej doświadczone, chętne do podszkolenia swoich umiejętności.

Baza i biuro zawodów:

Baza znajdować się będzie w Matemblewie, 200 m na południe od Sanktuarium w Matemblewie.

Dojazd:

Autobusy linii 116 i 131 do pętli w Matemblewie. Dojazd samochodem: w okolice Sanktuarium skąd ok. 0,2 km w kierunku południowym (mapka na stronie www).

Sekretariat:

Czynny w dniu zawodów w godzinach: 10:00 – 11:00.

Start, Godzina „0”:

Godzina 10:30.

Wpisowe:

Uiszczamy na miejscu w sekretariacie w wysokości 5 zł. Zgłoszonym na starcie nie gwarantuje się pełnych świadczeń oraz wysokość ich wpisowego wzrasta o 2 zł.

Zgłoszenia:

Do dnia 13 lutego 2009 roku, do godz. 12:00.
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, klub i kategorię startową
przyjmuje: Grzegorz Kazimieruk:
e-mail: g.kazimieruk@gmail.com, tel.: 0601 214 905, gg: 3173754

Świadczenia:

Mapa dla każdego uczestnika, prowiant na mecie, potwierdzenie punktów do OInO i OTP,  świeże powietrze (dużo), dobra zabawa, inne nieujawnione J.

Postanowienia końcowe:

Po zakończeniu pracy sekretariatu start możliwy w przypadku poinformowania o chęci otrzymania „późnej minuty startowej” przy zgłoszeniu.
Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Budowniczego trasy,
Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.neptun.gda.pl

Serdecznie zapraszam                          
Grzegorz Kazimieruk      


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk