Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

MnO Cztery Pory Roku "Wiosna 2009"

MnO Cztery Pory Roku  "Wiosna 2009"

- Gdańsk, 23.05.2009 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document

Organizator:

Klub Imprez na Orientację NEPTUN Gdańsk, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
www.neptun.gda.pl, e-mail neptun@neptun.gda.pl

Termin:

23 maja 2009 (sobota).

Miejsce:

Gdańsk - Niedźwiednik

Cele zawodów:

- rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki kwalifikowanej i rekreacji,
- podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników,
- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjalnego wypoczynku,
- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Województwa Pomorskiego za rok 2009
w kat. TM i TD w marszach na orientację.

Patronat medialny:

www.gdansk.naszemiasto.pl
www.trojmiasto.pl
www.przedsiebie.pl

Współpraca:

Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku,
Gimnazjum nr 31, Gdańsk - Niedźwiednik ul. Leśna Góra 2

Zespół Organizacyjny:

Kierownik zawodów – Marta Godlewska,
Sędzia Główny –
Kierownik Sekretariatu – Dorota Kazimieruk

Budowa tras TM, TO, TPk -

Budowa tras TP, TD, TSz -

oraz liczne grono klubowiczek i klubowiczów Klubu NEPTUN

Baza i biuro zawodów:

Gdańsk-Niedźwiednik Gimnazjum nr 31 ul. Leśna Góra 2.

Sekretariat:

Czynny w dniu zawodów w godzinach: 09:00 - 10:00.

Opłata startowa:

Uiszczamy na miejscu w sekretariacie w wysokości 7 zł od osoby.
Członkowie KInO Neptun 3 zł
Start rodzinny 7zł - pierwsza osoba, 4 zł - druga osoba, 2 zł - trzecia osoba, bezpłatnie każda następna
Dla osób nie zgłoszonych w terminie opłata startowa wzrasta o 2 złote od osoby.

Zgłoszenia:

Do dnia 20 maja 2009 roku (środa)
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę zespołu, kategorię startową
Przyjmuje:
Kierownik Sekretariatu: Dorota Kazimieruk  - tel. 0607 532 770 /także sms-em/
Zgłoszenie w pierwszej kolejności  należy wysłać pocztą elektroniczną e-mail: zgloszenia@neptun.gda.pl lub na stronie www.neptun.gda.pl

Dojazd, dojście:

Dojazd autobusami Komunikacji Miejskiej ZKM linii 110, 116, 126, 136, 142, 157, 183, B i C (w zależności od miejsca zamieszkania)  do przystanku Potokowa i dalej 300 m na północ. Szczegółowy rozkład jazdy autobusów na stronie www.zkm.pl

Forma:

Dzienne, zespołowe, 1-5 osobowe w zależności od kategorii.

Ranga:

Zawody rangi Regionalnej - 2 pkt do Odznaki InO w kategoriach TM TD, TP, TO, TPK.
Kat TSZ - 1 pkt na Popularną Odznakę InO.

Kategorie startowe:

Zawody jednodniowe z podziałem na kategorie ze względu na wiek i zaawansowanie zawodników
Kategoria TD - dla dzieci, osoby urodzone w roku 1996 i później (zespoły 2 osobowe)
Kategoria TM - dla młodzieży, osoby urodzone w 1993 - 1995 (zespoły 2 osobowe),
W POWYŻSZYCH KATEGORIACH PROWADZONA JEST KLASYFIKACJA PUCHARU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2009 w MnO.
Kategoria TO
- otwarta - zespoły 1 - 3 osobowe, bez względu na wiek, aczkolwiek startujący w niej uczestnicy mają zazwyczaj już 17 lat
Kategoria TP/TD - dla początkujących - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, dla osób które na poprzednich imprezach nie za bardzo sobie radziły albo chcą pójść do lasu na spacer z mapą, Oddzielna klasyfikacja dla TD
Kategoria TPK - pierwszy krok - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, startują w niej osoby, które do lasu z mapą i kompasem idą pierwszy raz po szkoleniu TSZ.
UWAGA: Trasa w całości jest poprowadzona po wstążkach,
Kategoria TSZ - szkolenie ino - jest przeznaczone dla osób startujących w kategorii TPK. Instruktorzy InO przekażą początkującym adeptom tajniki pokonywania tras marszów na orientację oraz podpowiedzi jak się nie zgubić w lesie.

Program zawodów:

09.00 - 10.00 przyjmowanie uczestników
10.00 - podsumowanie zawodów Zima 2009 i Gosk 2009 
10.15 - uroczyste rozpoczęcie zawodów
W trakcie rozpoczęcia i podsumowania sekretariat nieczynny
10.30 - 11.40 szkolenie dla początkujących TSZ/TPK
11.00 - godzina "0" wszystkich kategorii,
11.00 - 12.30 start kategorii TM, TD/TP, TO,
11.40 - 12.30 start kategorii TPK,
12.30 - 15.00 meta wszystkich kategorii.

Świadczenia:

Kolorowe mapy dla każdego uczestnika, wyniki z zawodów przesłane na podany adres email, coś na ząb i do popicia, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, dyplomy do szóstego miejsca, nagrody dla zwycięzców, znaczek imprezy i naklejka okolicznościowa, świeże powietrze (nawet całkiem sporo), dobra zabawa, inne nieujawnione.

Sklepik:

Na terenie bazy zawodów czynny będzie sklepik InOwski, w którym będzie można nabyć m.in. kompasy, książeczki OInO i OTP oraz inny sprzęt turystyczny, pochodzący ze sklepu harcerskiego "Dziupla".

Zakończenie:

W dniu 19.09.2009  Marszach na Orientację „Lato 2009”

Inform. dodatkowe:

Marta Godlewska 504 322 514

Postanowienia końcowe:

Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
na zawodach obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w Warszawie,
zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk