Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

XXXII Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację

XXXII Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację

- Janowice Wielkie, 20-22.03.2009 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział "Sudety Zachodnie"
w Jeleniej Górze

 

ZAPRASZA   NA

 XXXII Drużynowe Mistrzostwa Polski

w Turystycznych Imprezach na Orientację
(II runda Pucharu Polski w Marszach na Orientację 2009)

 

Janowice Wielkie
20-22.03.2009 r.Termin  i  miejsce  zawodów

20 - 22 marca 2009 r. - Janowice Wielkie

Organizator

PTTK Oddział "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

Współorganizatorzy

Gminny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich

KInO ZG PTTK Warszawa        

Impreza współfinansowana ze środków:

  1. Województwa Dolnośląskiego
  2. Powiatu Jeleniogórskiego

Zespół Głównych Organizatorów

Kierownik Zawodów: Adam Rodziewicz

Z-ca Kierownika: Andrzej Mateusiak

Sędzia Główny: Krzysztof Ligienza

Kwatermistrz: Piotr Rostkowski


Budowa tras: Aleksandra Dąbrowska, Jacek Gdula, Damian Krajniak


Cel Imprezy

  1. wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację na rok 2009
  2. rozegranie II rundy Pucharu Polski w Marszach na Orientację 2009
  3. promocja i upowszechnianie imprez na orientację
  4. promocja walorów krajoznawczych Rudaw Janowickich
  5. promowanie aktywnego stylu życia i spędzania wolnego czasu

Forma, etapy, kategorie i klasyfikacje


TS - ur. 1989 r. i wcześniej (2 etapy dzienne + 1 etap nocny) - zespoły 2 osobowe
TJ - ur. 1990 - 1992 r. (etapy j.w) - zespoły 2 osobowe
TM - ur. 1993 i później (etapy j.w) - zespoły 2 osobowe.
Klasyfikacje:
- zespołowa: suma pkt. przeliczeniowych zdobytych przez zespół w 3 etapach)
- drużynowa: suma pkt. przeliczeniowych zdobytych przez wszystkie zespoły danej drużyny w 3 etapach). Drużyna składać się może maksymalnie z 2 zespołów w kat. TS, 2 zespołów w kat. TJ oraz 2 zespołów w kat. TM. Klasyfikowane będą drużyny składające się z co najmniej 3 zespołów. Za zgodą sędziego głównego możliwe jest dopuszczenie do składu drużyny jednego zespołu jednoosobowego.
- Puchar Polski: klasyfikacja zespołowa DMP tylko w kategoriach TS i TJ

Mapa i teren

Mapy nietypowe, w zależności od kategorii odpowiednio przekształcone lub pozbawione niektórych elementów. Miejscowo unacześnione.

Baza zawodów

Gminny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4. Biuro zawodów czynne w bazie zawodów od godz. 16.00 dnia 20 marca 2009 r.
Dojazd do bazy:
Własny środek transportu - wg mapy dojazdowej
PKP - linia Wrocław - Jelenia Góra wg rozkładu  jazdy

Program imprezy

20.03.2009 r. - piątek

od godz. 16.00 - przyjmowanie uczestników XXXII DMP w biurze imprezy, wydawanie materiałów startowych, weryfikacja i ustalenie ostatecznych składów drużyn

20.00 - zakończenie weryfikacji, opracowanie list startowych

20.30 - uroczyste otwarcie Mistrzostw i odprawa techniczna, wywieszenie list startowych

21.30 - wyjście w teren zawodów

Ok. 22.00 - start do Etapu I - godz. "0"

21.03.2009 r. - sobota

ok. 3.00 - zakończenie Etapu I DMP i powrót do bazy

9.00 - wyjazd w teren zawodów

9.30 - start do Etapu II i III DMP - godz. "0"

15.00 - 16.00 - obiad

16.00 - 18.00 - wycieczka krajoznawcza

20.00 - diaporama

21.00 - uroczyste zakończenie XXXII DMP

22.03.2009 r. - niedziela

7.00 - wyjazd uczestników zgłoszonych na XII Ogólnopolskie Marsze na Orientację "Puchar Wagarowicza" - zgłoszenia i wpisowe wg odrębnego regulaminu. Konieczność zabrania wszystkich rzeczy.

8.30 - 17.00 udział w XII OMnO "Puchar Wagarowicza"

do 10.00 - opuszczenie bazy DMP.

Świadczenia

- posiłek międzyetapowy na mecie etapu II

- obiad w dniu 21.03.2009 r.

- noclegi 20/21/22.03.2009 r. w warunkach turystycznych (należy posiadać własny sprzęt - karimata, śpiwór ocieplony)

- upominek okolicznościowy

- komplet materiałów startowych

- nagrody i dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach oraz medale, puchary, dyplomy, tytuły, zaszczyty i satysfakcje dla najlepszych drużyn.

- bezpłatny udział w wycieczce krajoznawczej oraz diaporamie

- protokół dla każdej zgłoszonej jednostki/klubu

- punkty do O InO: 3 x 5 pkt.

Zgłoszenia

Na załączonej karcie zgłoszeń (najlepiej w formie elektronicznej mailem po wypełnieniu aktywnego pliku Excela) do dnia 11 marca 2009 r. (termin otrzymania zgłoszenia, a nie wysłania) na adres e-mail: rotour@poczta.onet.pl. lub pocztą na adres Rodziewicz Adam ul. Moniuszki 7/42, 58 - 506 JELENIA  GÓRA. Zgłoszenie uważa się za dokonane w momencie wpłaty wpisowego. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do karty zgłoszenia.

Wpisowe

Kategoria

TS

TJ

TM

Przodownicy InO

40,-

35,-

---

Członkowie PTTK

45,-

40,-

40,-

Pozostali uczestnicy

50,-

45,-

45,-

Warunkiem uzyskania zniżki dla przodowników InO lub członków PTTK jest wpisanie numerów legitymacji do karty zgłoszeń oraz okazanie ich w biurze zawodów.
Wpisowe należy wpłacać:

- zwykłym przekazem pocztowym na adres dla zgłoszeń

- przelewem na konto Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze - BZ WBK S.A. nr 

61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem "DMP 2009". Oryginał dowodu wpłaty należy posiadać na imprezie w celu okazania na żądanie organizatora.

UWAGA!!! Zgłoszenie po terminie skutkuje wzrostem wpisowego o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń. Zgłoszenia po godz. 20.00 dnia 18.03.2009 będą przyjmowane jedynie pod warunkiem rezygnacji ze startu wcześniej zgłoszonych uczestników za podwójnym wpisowym. Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego, ani też przekazania go na rzecz innego uczestnika.

Zwolnienia z wpisowego

2 osoby - konkursy KInO ZGPTTK.


Postanowienia końcowe

- sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji oraz regulaminami ZG PTTK,

- wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów,

- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają, dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami, ubezpieczenie NNW w ramach centralnego ubezpieczenia PTTK pod warunkiem podania w zgłoszeniu numeru legitymacji PTTK i okazania jej w sekretariacie zawodów,

- za rzeczy skradzione, zniszczone lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,

- osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

- imprezy odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów,

- dodatkowe informacje: Adam Rodziewicz tel. 0602305124 lub e-mail: rotour@poczta.onet.pl.
ZAPRASZAMY


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk