Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

V Runda Pucharu Polski "Matnia 2009"

V Runda Pucharu Polski "Matnia 2009"

- Gniewino, 11-14.06.2009 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document

 

Termin i miejsce: 

Zawody odbędą się 11-14 czerwca 2009 r. (czwartek – niedziela) w Gniewinie, powiat wejherowski, województwo pomorskie. Bazą będzie Samorządowy Zespół Szkól w Gniewinie, ul. Szkolna 1.

 

Patronat honorowy:

Wójt gminy Gniewino – Zbigniew Walczak

 

Organizator:

Oddział Gdańsk PTTK,

mini-Klub Rodzinny Turystyki Wszelkiej „RZUŁF”,

Nieformalny Klub Imprez na Orientację „Certus”,

 

Partnerzy:

 • Urząd Gminy Gniewino,
 • Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu Gniewino
 • Pomorska Regionalna Komisja InO PTTK,

 

Sponsorzy:

 • Centrum Rehabilitacji „REMEDIUM” Sp. Jawna R.Ż.Tafel,
 • Poradnia „Horyzont”
 • Sklepy Turystyczne „Horyzont”

 

Cel imprezy:

  • popularyzacja form aktywnego wypoczynku,
  • popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
  • popularyzacja walorów krajoznawczych ziemi kaszubskiej,
  • propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej,
  • sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
  • wyłonienie indywidualnych i akademickich mistrzów Polski,
  • rywalizacja w Pucharze Polski w Imprezach na Orientację,
  • integracja środowisk inowskich,

   

  Komitet organizacyjny:

  Kierownik imprezy: Jarosław Kabuła PInO 600,

  Sędzia Główny: Marek Pacek PInO 525,

  oraz członkowie i sympatycy m-KRTW „RZUŁF” i NKInO „Certus”

   

  Budowniczowie tras:

  E1                           TS/TJ                    Jarosław Kabuła PInO 600,

  E2 – E4                 TS/TJ                     Marek Pacek PInO 525, Roman Trocha PInO

  E5                           TS/TJ                     Marek Pacek PInO 525,

  E6                           TS/TJ                     Jarosław Kabuła PInO 600,

  E7                           TS 1-10                 Marek Pacek PInO 525,

  TS > 10                 Roman Trocha PInO

  TJ                           Jarosław Kabuła PInO 600

   

  Forma i kategorie:

  • TS – urodzeni w 1989 roku i wcześniej: 5 etapów dziennych i 2 etapy nocne (7 x 5 pkt. do OInO),
  • TJ – urodzeni w 1990 roku i później: 5 etapów dziennych i 2 etapy nocne (7 x 5 pkt. do OInO),
  • TA – wyłoniona ze studentów w kategorii TS,

  Mapy:

  Czarno-białe i kolorowe, nietypowe w różnych skalach, raczej nieaktualizowane,

   

  Teren:

  Miejscami o trudnej przebierności, również miejscami dość mocno pofałdowany, w innych miejscach albo i w tych samych podmokły, ze zróżnicowano drożnią, często przekształcony działaniem człowieczym,

   

  Świadczenia:

  • trzy noclegi w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór, karimatę lub materac, miękkie obuwie do poruszania się po terenie bazy); istnieje możliwość rozstawienia namiotów na terenie przylegającym do bazy (niestety teren ten nie jest wyłączną własnością szkoły, do godziny 2200 jest dostępny dla każdego) – skorzystanie z namiotu obniża stawki wpisowego o 10 zł,
  • pamiątkowy znaczek imprezy, „wlepki” do książeczek turystyki kwalifikowanej,
  • potwierdzenie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej (OInO, OTP),

   

  • komplet map i materiałów startowych,
  • przejazdy na niektóre etapy,
  • wyżywienie:
   • posiłek po nocnym etapie we czwartek (być może ognisko z kiełbaską lub grill albo tylko batonik),
   • w piątek: dwa posiłki międzyetapowe, ciepły posiłek (typu bigos czy grochówka) na zakończenie etapów,
   • w sobotę: obiad,
  • inne, póki co nieujawnione, ale w miarę dopływu środków finansowych…

   

  Zgłoszenia i wpisowe:

  Zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres, kategorię, nr legitymacji PTTK lub ewentualnie nr legitymacji PInO oraz rozmiar koszulki należy przesłać pocztą elektroniczną na adres (wraz ze zgłoszeniem proszę przesłać potwierdzenie wpłaty wpisowego) – klub@rzulf.gd.pl

   

  wpisowe

  do 31 maja 2009 r.

  po 31 maja 2009* r. lub w Bazie**

  TS

  TJ

  TS

  TJ

  PInO, MPInO Org.InO

  70 zł

  55 zł

  90 zł

  75 zł

  członkowie PTTK

  75 zł

  60 zł

  95 zł

  80 zł

  pozostali uczestnicy

  80 zł

  65 zł

  100 zł

  85 zł

  * - wpłata po tym czasie nie gwarantujemy pełnych świadczeń,

  ** - wpłata w tym momencie nie gwarantuje kompletu świadczeń startowych,

   

  W przypadku osób nie korzystających z noclegów oraz udogodnień dostępnych w Bazie wpisowe ulega obniżeniu o 10 zł (opcja dostępna dla zgłoszonych przed 31 maja)

   

  Opłatę startową należy wpłacić na konto:

   

  56 1160 2202 0000 0000 5163 5127

  PTTK Oddział Gdański, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk,

  z dopiskiem „Matnia” 2009

   

  zgłoszenie uznaje się za dokonane w momencie wpłynięcia wpłaty, a nie przesłania zgłoszenia

  zwolnieni z opłat: zwycięzcy konkursów Budowniczy 2008 i Organizator 2008

   

  Ramowy plan imprezy:

   

  Czwartek, 11 czerwca

  1500

  2100

  Przyjmowanie uczestników w bazie imprezy,

  2230

   

  Start do etapu nocnego (E1)

   

  Piątek, 12 czerwca

  0900

   

  Start do etapów dziennych E2-E4

  1800

   

  Ognisko (nieopodal jezioro, ewentualność kąpieli)

   

  Sobota, 13 czerwca

  0900

   

  Start do etapu E5

  1200

   

  Start do etapu E6

  1800

   

  Obiad

  2230

   

  Start do etapu E7

   

  Niedziela, 14 czerwca

  0600

   

  Ogłoszenie wyników

  0830

   

  Zakończenie imprezy

  1000

   

  Opuszczenie Bazy Mistrzostw

   

   

  Dojazd do Bazy:

  Preferowany dojazd transportem własnym (wokół Bazy znajdzie się miejsce dla postawienia samochodu, ale nie będzie to parking strzeżony).

  Dojazd do Wejherowa komunikacją szynową (szczegóły na  www.pkp.pl ).

  Z Wejherowa do Gniewina w święta i niedzielę nie kursują żadne autobusy. We czwartek na Dworzec PKP Wejherowo zostanie podstawiony przez organizatorów autokar o godz. 1630. W niedzielę autokar pod dworzec w Wejherowie odjedzie o godz. 0545 (przejazd opcjonalny, przy większej ilości chętnych, w indywidualnych przypadkach możliwy transport samochodami osobowymi organizatorów) oraz 0900.

  Organizator zastrzega sobie możliwość pobrania opłat za w/w transport do i z Bazy (koszt przejazdu w jedną stronę 6 zł).


   Postanowienia końcowe:

   

  • obowiązuje całkowity i absolutny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie Bazy – niezastosowanie się skutkuje dyskwalifikacją,
  • punktacja prowadzona będzie wg zasad punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK,
  • każde odstępstwo od regulaminu będzie podane w komunikacie technicznym,
  • impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
  • organizator nie odpowiada za szkody spowodowane i poniesione przez uczestników,
  • wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Karty Turysty, przepisów ppoż., kodeksu drogowego oraz zasad uczciwego współzawodnictwa,
  • osoby nieletnie przybywają na Imprezę pod opieką pełnoletniego opiekuna (osoby które ukończyły 16 lat mogą przybyć na rajd bez opiekuna, za okazaniem pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych),
  • zaleca się posiadanie dokumentu tożsamości, przyrządów do pracy na mapie tj. kompas lub busola, przybory do pisania, kątomierz, linijka itp.
  • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
  • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
  • za rzeczy zgubione w trakcie Imprezy organizatorzy nie odpowiadają,
  • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
  • osoby zgłoszone, ale nie obecne na Imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego
  • wymagana będzie duża porcja dobrego humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich podczas trwania rajdu.
  • w sekretariacie Rajdu, podczas zapisów oraz sprawdzania danych, każdy uczestnik ma obowiązek na prośbę organizatora przedstawić oryginał dowodu wpłaty oraz dokumenty uprawniające do zniżek zgodnie ze zgłoszeniem – brak dokumentów powoduje dopłatę do pełnej stawki wpisowego (zgodnie z tabelą wysokości opłat);
  • ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.

  Uwaga:

  • wszelkie zmiany regulaminu zostaną uwzględnione w komunikacie technicznym,
  • wersja elektroniczna regulaminu oraz aktualności dotyczące imprezy na stronie http://www.rzulf.gd.pl

   

  W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami:

  Jarosław Kabuła              0-600-086-248                   jaroslaw.kabula@op.pl

  Marek Pacek                     0-501-539-739                   ino@certus.gda.pl

   

  Do zobaczenia na Mistrzostwach.

   


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk