Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

Weekendowy Spływ Kajakowy Zbrzyca

Weekendowy Spływ Kajakowy Zbrzyca

- , 29-30.08.2009 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document

Klub Imprez na Orientację “NEPTUN”
zaprasza na
weekendowy spływ kajakowy  
Leśno - Swornegacie
29-30 sierpnia 2009r

TERMIN I MIEJSCE:
Spływ odbędzie się w dniach 29 - 30 sierpnia na rzece Młosienicy (3km) oraz Zbrzycy.

START, META:
Rozpoczęcie spływu nastąpi na rzeczce Młosienica w miejscowości Leśno w sobotę, 29 sierpnia. Zbiórka uczestników w Leśnie o godzinie 10.00. Zakończenie spływu w Swornychgaciach ok. 15.00.

DOJAZD I POWRÓT
Ze względu na utrudniony dojazd PKS-em, sugerowany jest dojazd własnymi samochodami.

KOSZT  UDZIAŁU W IMPREZIE  
Członkowie KInO „Neptun” : 35 zł / osoba
Osoby spoza Klubu: 40 zł / osoba
Wpisowe obejmuje wypożyczenie i transport kajaków.
Dojazd, wyżywienie i ubezpieczenie we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIA:
Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają członkowie Klubu InO Neptun. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 25 sierpnia 2009 r. (nie gwarantuje jednak pewnego miejsca). Zgłoszenia (imię, nazwisko, kontakt) wraz z 50% wpisowego przyjmuje Dorota Kazimieruk, telefon: 607-532-770, email: d.kazimieruk@gmail.com, gg: 3283587..

Wpisowe można także wpłacić na konto: Dorota Kazimieruk, ul. Batorego 50, 80-255 Gdańsk, 12 1140 2004 0000 3602 4891 3105  (w tytule proszę wpisać: „Zbrzyca”, oraz za kogo jest to opłacane).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, ale w przypadku złych warunków atmosferycznych trasa  może zostać skrócona,
- za wypożyczony sprzęt od momentu pobrania do zakończenia imprezy odpowiadają uczestnicy, 
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
- uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

ZAPRASZAMY !!!


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk