Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

I Nocny Rajd Ikarusa w Trójmieście

I Nocny Rajd Ikarusa w Trójmieście

- Ulice Trójmiasta, 19-20.09.2009 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document

I Nocny Rajd Ikarusa w Trójmieście

19-20.09.2009.

  1. ORGANIZATOR

Maciej Kawka
Dorota Kazimieruk - KInO Neptun Gdańsk
Anita Płonowska

  1. TERMIN

19/20.09.2009 Zbiórka o godzinie 21.30
 na dawnym pasie startowym na Zaspie, ul Jana Pawła II

  1. MIEJSCE

Ulice Trójmiasta :)

  1. CELE ZAWODÓW

Propagowanie idei ratowania zabytków motoryzacji,
a także poznanie ciekawych miejsc Trójmiasta,
głównie związanych z komunikacją miejską.

  1. WSPÓŁPRACA

Klub Imprez na Orientacje Neptun Gdańsk
Sklepy metalowe "Dźwignia"
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku

  1. PUNKTY KARNE

      Punkty karne są przyznawane za nieprawidłowe
      wykonanie zadania, błędną odpowiedź na pytanie, wykroczenia drogowe, a także za rocznik           auta (im auto starsze, tym mniej punktów).

  1. OPŁATA STARTOWA

Wpisowe wynosi 40 zł od załogi. Opłatę należy wpłacić na konto:
Dorota Kazimieruk
12 1140 2004 0000 3602 4891 3105
ul. Batorego 50
80-255 Gdańsk
W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko wpłacającego oraz markę i model samochodu.

Równocześnie należy wysłać informację [która powinna zawierać dane kierowcy, pilota, dokładniejsze dane auta (rocznik itd.)] na e-mail: mac_kaw@free.wartburg.pl.

  1. ZGŁOSZENIA

Do dnia 10 września 2009 roku ( czwartek ). Po tym terminie, zgłoszenia będą przyjmowane po odpowiednim rozpatrzeniu sprawy, a wpisowe będzie wynosiło 50 złotych.

Zgłoszenia zawierające: dane kierowcy, pilota oraz dokładniejsze dane auta (rocznik, itd.)  przyjmuje:
Główny organizator: Maciej Kawka  697882175
Zgłoszenie najlepiej wysłać pocztą elektroniczną e-mail: mac_kaw@free.wartburg.pl

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk