Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

VII Runda Pucharu Polski "Podkurek 2009"

VII Runda Pucharu Polski "Podkurek 2009"

- Łochów, 23-25.10.2009 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document

XXXII OGÓLNOPOLSKI
RAJD NA ORIENTACJĘ
„PODKUREK 2009”
(siódma runda PUCHARU POLSKI 2009 w Mno)
w 89 rocznicę „Bitwy Warszawskiej 1920 r.

 

1. CEL

- uczczenie 89 rocznicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

- prezentacja walorów krajoznawczych  Łochowa i Puszczy Kamienieckiej
- upowszechnianie turystycznych imprez na orientację

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
    23 - 25 października 2009 r. (piątek - niedziela), Łochów i Puszcza Kamieniecka

 3. ORGANIZATORZY
   - Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe
     im. Z.Glogera
   - HKT „TREP” PTTK Warszawa Praga Płd. 
   - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie
   przy współpracy :
- Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd.
- Mazowieckiej Komisji InO PTTK

4. HONOROWY PATRONAT
   - Starosta Powiatu Węgrowskiego – Krzysztof Fedorczyk
   - Burmistrz Łochowa – Marian Dzięcioł

Impreza dofinansowana jest ze środków :

  1. Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Południe

5. KOMITET ORGANIZACYJNY
   Kierownik imprezy      - Andrzej Krochmal
   Z-ca Kierownika         - Anna Pękul
   Sędzia Główny           - Andrzej Przychodzeń, PInO nr 208
   Budowniczowie tras :
     kat. TS, TJ                - Wojciech Drozda, PInO 473
                                      - Piotr Janowski, OInO nr 1/2004
                                      - Leszek Herman-Iżycki
     kat. TM, TP              -  Andrzej Kędziorek, PInO nr 236
     kat. TKr.                   -
     Biuro obliczeniowe   - Piotr Janowski

6. FORMA I KATEGORIE
- kat. TS (1 etap dzienny i 3 nocne) - dla ur. w 1989 r. i wcześniej (zespoły
  1-  2 osobowe), 4 x 4 pkt na OInO,
   - kat. TJ (1 etap dzienny i 3 nocne) - dla ur. w latach 1990-1991, (zespoły 2
     osobowe), 4 x 4 pkt na OInO,
   - kat. TM (2 etapy dzienne i 1 nocny) - dla ur. w 1992 r. i później (zespoły 2
     osobowe),  3 x 3 pkt na OInO,
- kat. TP (1 etap dzienny) - zespoły 2-5 osobowe, 1 x 2 pkt na OInO
- trasa krajoznawcza ino (TKr)  - (ok. 4 km) zespoły
   bez ograniczeń,  (wg oddzielnego regulaminu), 1 pkt na OInO,

7. TEREN
   miejscami o utrudnionej przebieżności, lekko pofałdowany i piaszczysty
   (wydmy),  lokalnie z bogatą mikrorzeźbą, miejscami podmokły (bagienny), ze
   zróżnicowaną drożnią,

8. MAPY
   czarno-białe i kolorowa, nietypowe w różnych skalach, częściowo
   aktualizowane

9. ZGŁOSZENIA : na załączonym druku zawierające: kategorię, imię i nazwisko, klub i miejscowość, adres, e-mail, rozmiar koszulki, wysokość wpisowego przyjmowane będą do dnia 12.10.2009 r. na adres Andrzej Krochmal, ul. Piaseczyńska 53 m 69, 00-765 Warszawa z dopiskiem „PODKUREK 2009” lub e-mail (preferowane).
 Informacje dodatkowe pod tel. sł. (+22) 569-44-74 w godz. 8-15 lub
 0 605 403 929 e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl. Informacje bieżące i komunikaty  techniczne:   http://www.podkurek.prv.pl.
   Zgłoszenie jest ważne w dniu otrzymania wpisowego (prosimy o dołączenie
   kserokopii wpłaty wpisowego) oraz po okazaniu legitymacji PTTK i PInO.

10.WPISOWE

Kategoria
TS TJ TM TP/Tkr
Przodownicy
40,- 35,- - -
Członkowie PTTK
45,- 40,- 35,- 7,-
Niezrzeszeni
50,- 40,- 40,- 10,-

   W kat. TP i TKr wpisowe nie obejmuje  wyżywienia, noclegu i koszulki. Zgłoszenie i wpisowe  
   po terminie lub na starcie (w miarę wolnych miejsc) nie gwarantuje pełnych świadczeń i
   wzrasta o 10 zł.
   Zwolnienia z opłat :
   Sędzia konkursu PP Hubert Świerczyński oraz  przedstawiciel organizatora DMP
   2008 w  konkursie na najlepszą imprezę ogólnopolską w  2008 r..
  Wpisowe należy wpłacać w terminie na konto :
   Oddział PTTK Warszawa Praga Płd., ul. Paca 44, 04-386 Warszawa
   BANK MILLENIUM nr  32116022020000000060847552   z dopiskiem
   „PODKUREK”. Po terminie po uzgodnieniu z organizatorem.                                       

11.ŚWIADCZENIA
-dwa noclegi w warunkach turystycznych (własny śpiwór, materac i miękkie obuwie na zmianę),-
 gorący posiłek w sobotę ,- posiłek międzyetapowy E II/E III ,-ubezpieczenie,- komplet map dla każdego uczestnika,-  koszulka  (dla zgłoszonych  w  terminie),- okolicznościowa naklejka, - upominki od sponsorów dla najlepszych,- odciski   okolicznościowych pieczęci, - kolejny nr czasopisma sympatyków ino ”Azymut  Warszawski”  - potwierdzenia i weryfikacja punktów na wszystkie stopnie OInO i odznakę okolicznościową „25 lat InO z HKT „TREP” PTTK,- weryfikacja odznaki „Bitwa Warszawska 1920 r.” (koszt odznaki- 7 zł),- protokół z imprezy dla zespołu, - udział w konkursach „InO Krzyżówka”,„Niespodzianka”, „Rzutu jajem”(kurzym) na odległość, krajoznawczo-historycznym,

12. NAGRODY
   - Puchary Burmistrza Łochowa dla najlepszych zespołów w kat.
   - Puchar Przechodni HKT „TREP” PTTK dla zwycięzcy w kat. TS,
   - dyplomy dla sześciu najlepszych zespołów w każdej kategorii,
   - upominki od sponsorów,
   - upominki w konkursach (losowane wśród obecnych na zakończeniu),
   - upominki i dyplomy w konkursie „Rzutu jajem”.

13. PROGRAM IMPREZY
   piątek, 23.10.09 r. - godz.17-23.30- zakwaterowanie uczestników w szkole
   sobota, 24.10.09 r.- godz.  8.30 - otwarcie imprezy
                                                      - głosy zaproszonych gości, odprawa techniczna
                                    godz. 9.30 - start do etapu I  w kat. TS i TJ
                                   godz.10.00 - start do etapów TM, TP, TKr  
                                   godz.15.00 - posiłek obiadowy
                                   godz.15.30 - konkurs rzutu jajem, TKr
                                   godz.18.30 - start do etapu II, III i IV w kat. TS, TJ,
                                   godz.18.30 - start do etapu III TM
                                   godz.20.00 - przyjmowanie zadań konkursowych w sekret.
     niedziela,25.10.09 godz.  8.00 - zakończenie imprezy (losowanie upominków,
                                                        wręczenie pucharów)
                                   godz.10.00 - opuszczenie szkoły
14. CENTRUM
      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wyspiańskiego 18  w Łochowie
      http://inowwa.republika.pl/dymno/2009/lochow.jpg

15. DOJAZD
- pociągiem z dworca PKP Warszawa Wileńska do Łochowa (czas przejazdu ok. 1.05 godz.) : 15:47, 16:47, 17:12, 17:47, 18:47, 19:47, 20:47, 21:47, 22:47, 4:47, 5:47, 6:47, 7:47
- autobusem patrz http://www.pksbilety.pl/  lub  http://www.posiewka.pl/

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; za szkody wynikłe wobec  uczestników jak i osób
     trzecich organizator nie odpowiada; zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
     osoby zgłoszone, ale nie obecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego; na
     imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK; osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod
     opieką dorosłego opiekuna; obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, kodeksu
     drogowego oraz zasad Fair Play. W czasie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów
     alkoholowych (w tym piwa) pod karą wykluczenia z imprezy  włącznie. Ostateczna interpretacja
     niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

KRAJOZNAWCZA TRASA NA ORIENTACJĘ PIESZA

w ramach XXXII Ogólnopolskiego Rajdu na Orientację „PODKUREK 2009”

w 89 rocznicę „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

UZUPEŁNIENIA   DO   REGULAMINU

TERMIN     : 24 października 2009 r. (sobota)

FORMA    Do wszystkich turystów pieszych i rowerzystów, w tym także do osób początkujących nie mających jeszcze żadnego doświadczenia w wędrówkach z mapą (i ewentualnie kompasem).Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest bardzo prosta i sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi (PK) według dowolnie wybranej przez uczestnika (zespołu) drogi. Swoją obecność na właściwym punkcie kontrolnym uczestnik (zespół) potwierdza sam poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do karty startowej. Na proponowanej trasie punktami kontrolnymi będą konkretne obiekty, z którymi są związaneszczegółowe pytania. Odpowiedzi wpisane do karty startowej,wynikające z dokładnej obserwacji obiektu lub sąsiadującego z nim terenu będą potwierdzeniem obecności przy punkcie. Ważne zatem będzie odnalezienie właściwego obiektu.

TRASA        : Start nastąpi o godz.  10.00  ze szkoły, gdzie będzie można uzyskać
                       dodatkowe  wyjaśnienia u  kierownika trasy. Trasa przebiega drogami
                       leśnymi  i osiedlowymi napotkanych miejscowości.
ZGŁOSZENIA: przyjmowane będą do dn. 20.10.2009 r. na piśmie lub telefonicznie u
                       Kierownika imprezy kol. Andrzeja Krochmala, tel. sł. 569-44-74 w
                       godz. 8-15. Zgłoszenia po terminie nie gwarantują pełnych świadczeń.
WPISOWE    : od osoby – członek PTTK  - 7 zł, nie zrzeszeni w PTTK – 10 zł
ŚWIADCZENIA: mapa dla każdego uczestnika, okolicznościowa naklejka,
                       odciski okolicznościowych pieczęci, potwierdzenia i weryfikacja
                       odznaki InO, OTP  weryfikacja odznaki „Bitwa Warszawska 1920
                        r.” (koszt odznaki 7 zł), udział w konkursach na mecie.
DOJAZD       : z Dw. PKP Warszawa Wileńska (patrz regulamin Podkurka)
UWAGA      : istnieje możliwość pokonania tej trasy w niedzielę pod warunkiem
                        uzgodnienia z organizatorem.
                                                                              DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE
                                                                                   O R G A N I Z A T O R Z Y

http://www.podkurek.prv.pl

 


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk