Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

MnO Cztery Pory Roku "Jesień 2009"

MnO Cztery Pory Roku "Jesień 2009"

- , 11.11.2009 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document
 1. ORGANIZATOR

Klub Imprez na Orientację NEPTUM Gdańsk, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
www.neptun.gda.pl, e-mail neptun@neptun.gda.pl

 1. TERMIN

11 Listopada 2009

 1. MIEJSCE

Gdańsk Oliwa

 1. CELE ZAWODÓW

- rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki kwalifikowanej i rekreacji,
- podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników,
- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjalnego wypoczynku,
- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Pomorza Gdańskiego za rok 2009
w kat. TM i TD w marszach na orientację

 1. WSPÓŁPRACA

Urząd Miasta Gdańska –Wydział Edukacji i Sportu
Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
Biuro turystyki Aktywnej „KOMPAS”
ZKPiG nr 23 w Gdańsku

 1. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Kierownik zawodów – Jakub Mężyk,
Sędzia Główny – Mateusz Żywicki,
oraz liczne grono klubowiczek i klubowiczów Klubu InO NEPTUN

 1. BAZA I BIURO ZAWODÓW

Zespół Szkół Zawodowych Nr 7, ul. Czyżewskiego 31

 1. OPŁATA STARTOWA

Uiszczamy na miejscu w sekretariacie w wysokości 7 zł od osoby.
Członkowie KInO Neptun 3 zł
Start rodzinny 7zł - pierwsza osoba, 4 zł - druga osoba, 2 zł - trzecia osoba, bezpłatnie każda następna
Dla osób nie zgłoszonych w terminie opłata startowa wzrasta o 2 złote od osoby.

 1. ZGŁOSZENIA

Do dnia 9 listopada 2009 roku (poniedziałek).
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę zespołu, kategorię startową przesyłać prosimy na adres e-mail: zgłoszenia@neptun.gda.pl lub poprzez formularz na stronie głównej www.neptun.gda.pl

 1. FORMA

Dzienne, zespołowe, 1-5 osobowe w zależności od kategorii.

 1. RANGA

Zawody rangi Regionalnej – 2 pkt do Odznaki InO we wszystkich kategoriach.

 1. KATEGORIE STARTOWE

Zawody jednodniowe z podziałem na kategorie ze względu na wiek i zaawansowanie zawodników
Kategoria TD – dla dzieci, osoby urodzone w roku 1996 i później (zespoły 2 osobowe)
Kategoria TM – dla młodzieży, osoby urodzone w 1993 - 1995 (zespoły 2 osobowe),
W POWYŻSZYCH KATEGORIACH PROWADZONA JEST KLASYFIKACJA PUCHARU POMORZA GDAŃSKIEGO 2009 w MnO.
Kategoria TO
- otwarta - zespoły 1 - 3 osobowe, bez względu na wiek, aczkolwiek startujący w niej uczestnicy mają zazwyczaj już 17 lat
Kategoria TP/TD - dla początkujących - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, dla osób które na poprzednich imprezach nie za bardzo sobie radziły albo chcą pójść do lasu na spacer z mapą, Oddzielna klasyfikacja dla TD
Kategoria TPK - pierwszy krok - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, startują w niej osoby, które do lasu z mapą i kompasem idą pierwszy raz po szkoleniu TSZ.
UWAGA: Trasa w całości jest poprowadzona po wstążkach,
Kategoria TSZ - szkolenie ino - jest przeznaczone dla osób startujących w kategorii TPK. Instruktorzy InO przekażą początkującym adeptom tajniki pokonywania tras marszów na orientację oraz podpowiedzi jak się nie zgubić w lesie.

 1. PROGRAM ZAWODÓW.

09.00 - 10.00 przyjmowanie uczestników
10.00 - podsumowanie zawodów Lato 2009
10.15 - uroczyste rozpoczęcie zawodów
W trakcie rozpoczęcia i podsumowania sekretariat nieczynny
10.30 - 11.40 szkolenie dla początkujących TSZ/TPK
11.00 - godzina "0" wszystkich kategorii,
11.00 - 12.30 start kategorii TM, TD/TP, TO,
11.40 - 12.30 start kategorii TPK,
12.30 - 15.00 meta wszystkich kategorii.

 1. ŚWIADCZENIA

- mapy dla każdego uczestnika,
- protokół z zawodów,
- coś na ząb i do popicia,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- dyplomy do szóstego miejsca,
- nagrody dla zwycięzców,
- plakietka okolicznościowa,
- świeże powietrze (nawet całkiem sporo),
- dobra zabawa,
- inne nieujawnione.

 1. ZAKOŃCZENIE

W dniu 11 grudnia 2009 roku, na Marszach na Orientację „HARCE PREZESA 2009”

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
- na zawodach obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w Warszawie,
- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.neptun.gda.pl
Serdecznie zapraszamy
KLUB InO NEPTUN


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk