Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

IX i X Runda PWP w kat. TZ + etap TP

IX i X Runda PWP w kat. TZ + etap TP

- Solina Samborowo, 13.12.2009 -

Regulamin imprezy:

1. Organizator:

Klub Imprez na Orientację "Neptun" oraz Klub Turystyczny "Świt"

2. Termin i miejsce zawodów:

13 grudnia 2009r. (niedziela)  Gdańsk – Dolina Samborowo

3. Cele zawodów:

- rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu i turystyki kwalifikowanej,
- podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników,
- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy wypoczynku,
- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Woj. Pomorskiego za rok 2009 w kat. TZ

4. Zespół Organizacyjny:

TZ  -          "Fi-górki ’09"       - Piotr Żywicki (PInO nr 613)

TZ  -          "Włóczykij ’09" - Magdalena Czapluk (PInO nr 593)

TP  - "Chochoł ’09"      - Natalia Rzyska (OInO)

5. Sekretariat zawodów:

Gdańsk – Oliwa ;  parking na końcu ul. Abrahama
Sekretariat czynny w dniu zawodów w godzinach 9.30-11.30

6. Opłata startowa:

Opłatę w wysokości 5,zł od osoby uiszczamy w sekretariacie zawodów
Dla osób nie zgłoszonych w terminie opłata startowa wynosi 6,zł
Dla uczestników dwóch InO, trzeci start za „symboliczną złotówkę”.

7. Zgłoszenia:

Do dnia 9 grudnia 2009 roku (środa) do godz. 22
Mailem:          sh.dziupla@interia.pl   albo  magda@npc.pl
ewentualnie  SMS-em  na nr 12602-309-845  albo 606-672-499
W zgłoszeniu podać: imię, nazwisko, kategorię startową (nazwę zespołu)
oraz ilość startów (np., 3 starty  albo  2 x TZ  albo tylko TP …..)

8. Dojazd, dojście:

www.ztm.gda.pl    ; www.gdansk.planmiasta.info

9. Ranga zawodów:

Zawody rangi regionalnej – po 2 pkt do Odznaki InO w kat. TZ oraz TP w sumie max 6 pkt.!

10. Kategorie startowe:

Kategoria TZ - dla zaawansowanych - zespoły 1-2 osobowe, bez względu na wiek
Kategoria TP - dla początkujących - zespoły 1-3 osobowe, bez względu na wiek

11. Program zawodów:

godz. 09.30-11.30 przyjmowanie uczestników w sekretariacie
godz. 10.00  - minuta "0" kategorii TZ (równoczesny start dla rundy IX i X)
godz. 11.00  - minuta "0" kategorii TP
godz. 12.00-16.00 meta wszystkich kategorii.

12. Świadczenia:

- mapy dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- świeże powietrze i dobra zabawa,
- "coś na ząb" i do popicia
- specjalna nagroda ufundowana przez  Sklep Harcerski „DZIUPLA” dla najlepszego
  uczestnika, który weźmie udział w 3 trasach.    O zwycięstwie zdecyduje suma zajętych
  miejsc  (wygrywa najmniejsza suma!) .   W przypadku kiedy zwycięzcami będzie kilku
  startujących, odbiorcę nagrody wyłoni losowanie.

13. Postanowienia końcowe:

- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
- na zawodach obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w Warszawie,
- wyniki zawodów ogłoszone zostaną na stronach internetowych:
www.neptun.gda.pl  oraz www.malino.yoyo.pl


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk