Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

IV MnO "Zimowe Harce 2010"

IV MnO "Zimowe Harce 2010"

- Bytonia Borzechowo, 26-27.02.2010 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document

Organizator i zespół organizacyjny:

Uczniowski Klub Sportowy Bytonia,

Kierownik imprezy - Rafał Sikora Org. InO 9/108/2009

Sędzia główny -  Mateusz Dorawa

Sekretariat - Beata Elikowska

 

Termin:

26 - 27 luty 2010 (z piątku na sobotę)

 

Miejsce:

Bytonia – Borzechowo

 

Baza i biuro

Baza znajdować się będzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Bytonii.

 

Sekretariat:

Czynny w dniu zawodów w godzinach: 18:00 – 20:00.

 

Opłata startowa:

Uiszczamy na miejscu w sekretariacie w wysokości 5 zł. Zgłoszonym na starcie nie gwarantuje się pełnych świadczeń oraz wysokość ich wpisowego wzrasta o 2 zł.

 

Zgłoszenia:

Do dnia 24 lutego do godz. 23:59 (środa) 2010 roku.

Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, klub i kategorię startową

Przyjmuje:

Rafał Sikora: tel.: 723 863 821, e-mail: rafimanufc@poczta.onet.pl

 

Dojazd, dojście:

Osoby zmotoryzowane: dojazd samochodem do bazy, gdzie można zostawić auto.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów na stronie www.pkp.pl.

 

Forma:

nocno-dzienne

 Punkty do Pucharu Borów Tucholskich 2010 w kategorii TZ, TJ

 

Ranga:

Zawody rangi Regionalnej - 2 pkt do OInO.

 

Kategorie startowe:

Zawody dwudniowe z podziałem na kategorie:

 

· Kategoria TD – dla początkujących (etap nocny ~ 7 km , etap dzienny ~ 10 km),

· Kategoria TJ – uczniowie szkół średnich (etap nocny ~ 11 km, etap dzienny ~ 12 km),

· Kategoria TZ – zaawansowani (etap nocny ~ 14 km, etap dzienny ~ 15 km ).

 

Mapy:

Mapy w kategorii TD pełne, w skali 1:25000; w pozostałych kategoriach (TJ i TZ) pozbawione części treści, proporcjonalnie do stopnia trudności danej trasy, w skalach 1:10000 oraz 1:25000

 

Klasyfikacja:

1. W Zimowych Harcach" zwycięża zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.

2. Punkty karne uzyskuje się za:

a. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK naniesionego na mapę przez organizatora - 90 punktów,

b. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nie naniesionego na mapę przez organizatora (w tym PK z linii obowiązkowego przebycia LOP, obszaru i zadania lokacyjnego) - 60 punktów,

c. potwierdzenie punktu mylnego PM lub każdego punktu kontrolnego ponad wymaganą ilość - 30 punktów,

d. Zmianę kolejności potwierdzeń PK ( za każdą zmianę) - 30 punktów,

e. Pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego - 30 punktów,

f. Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK), naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową - 25 punktów,

g. Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK), nie naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową, PS z zadania lokalizacyjnego, a także PS do całej linii obowiązkowego przebycia (LOP) i całego obszaru - 15 punktów,

h. Brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego - 10 punktów,

i. Każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) - 10 punktów,

j. Każdą pełną minutę limitu spóźnień - 1 punkt,

k. Każdą pełną minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień - 10 punktów.

 

3. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany musi:

a. w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,

b. oddać kartę startową w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń, a także mapę, jeżeli jej zwrot był wymagany przez organizatora,

c. potwierdzić co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub stowarzyszony (PS).

 

4. Zespół może być nie sklasyfikowany za:

a. podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,

b. używanie niedozwolonego środka transportu,

c. korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy.

 

5. Zespół może być zdyskwalifikowany za:

a. dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,

b. niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania,

c. nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość lub określania położenia w terenie,

d. używanie map nie dostarczonych i nie dopuszczonych przez organizatora

e. nieprzestrzeganie „Karty Turysty" lub regulaminu porządkowego organizatora.

 

Program zawodów:

26.02.2010:

18.00 - 20.00 przyjmowanie uczestników

20.00 - uroczyste rozpoczęcie zawodów i Pucharu Borów Tucholskich

20.20 - wywieszenie minut startowych TD, TJ i TZ

20.30 – start etapu nocnego TD, TJ i TZ

ok. 4.00 - zamknięcie mety wszystkich kategorii

ok. 6.00 - wywieszenie nieoficjalnych wyników etapu nocnego

27.02.2010

9.00 odprawa techniczna do etapu dziennego

9.30 start etapu dziennego TD, TJ i TZ

ok. 15.00 - zamknięcie mety wszystkich kategorii

ok. 16.00 - oficjalne zakończenie zawodów

do 17.00 - opuszczenie bazy przez uczestników

 

Świadczenia:

Kolorowe mapy dla każdej drużyny, wyniki z zawodów przesłane na podany adres

email, coś na ząb i do popicia, potwierdzenie punktów do PBT i  OInO , nagrody dla

zwycięzców, wariacje, dobra zabawa, świeże mroźne powietrze, inne nieujawnione.

 

Postanowienia końcowe:

- Po zakończeniu pracy sekretariatu start możliwy w przypadku poinformowania o chęci   otrzymania "późnej minuty startowej" przy zgłoszeniu.

- Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość organizowania na trasie czas – stopów celem wyeliminowania niepożądanych tramwajów.

- godziny mogą ulec niewielkiej zmianie o czym uczestnicy będą na bieżąco

Informowani.

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Budowniczego trasy.

- Osoby poniżej 18-roku życia wyłącznie za zgodą rodziców.

- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

- Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

- Regulamin może ulec zmianie!!!.

 

Karta Turysty

Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać swoją ojczyznę.

Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu - i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.

Turysta Twój przyjaciel - służ mu radą i pomocą.

Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.

Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj.

Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.

Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw - uważaj.

Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.

Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.

Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.

Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.

Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji - uśmiechnij się


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk