Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

XI Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w MnO "GOSK 2010"

XI Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w MnO "GOSK 2010"

- Gdańsk, 13.03.2010 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document

Organizator:

Klub Imprez na Orientację NEPTUN Gdańsk, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
www.neptun.gda.pl, e-mail neptun@neptun.gda.pl

Termin:

13 marzec 2010 (sobota).

Miejsce:

Gdańsk - Stogi

Cele zawodów:

- rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki kwalifikowanej i rekreacji,
- podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników,
- popularyzacja Turystycznych Imprez na Orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Województwa Pomorskiego za rok 2010
w kat. TM i TD w Marszach na Orientację.

Współpraca:

Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku,
Gimnazjum Nr 11, ul. Kłosowa 4 2, 80-627 Gdańsk
Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni.

Zespół Organizacyjny:

Kierownik zawodów: Natalia Rzyska
Sędzia Główny – Michał Sadowski (PInO 598)
Kierownik Sekretariatu : Karolina Przybylska
Budowa tras TO, TD – Michał Sadowski (PInO 598)
Budowa tras TM, TP – Magda Kazimieruk
oraz liczne grono klubowiczek i klubowiczów Klubu NEPTUN

Baza i biuro zawodów:

Gimnazjum Nr 11,
ul. Kłosowa 4 2, 80-627 Gdańsk

Sekretariat:

Czynny w dniu zawodów w godzinach: 09:00 - 10:00.

Opłata startowa:

Uiszczamy na miejscu w sekretariacie w wysokości 7 zł od osoby.
Członkowie KInO Neptun 3 zł
Start rodzinny 7zł - pierwsza osoba, 4 zł - druga osoba, 2 zł - trzecia osoba, bezpłatnie każda następna
Dla osób nie zgłoszonych w terminie opłata startowa wzrasta o 2 złote od osoby.

Zgłoszenia:

Do dnia 10 marca 2010 roku
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę zespołu, kategorię startową
Przyjmuje:
Kierownik Sekretariatu: /także sms-em/
Zgłoszenie w pierwszej kolejności należy wysłać pocztą elektroniczną e-mail: zgloszenia@neptun.gda.pl

UWAGA!

W związku bardzo niską frekwencją zawodników kategorii TD w trakcie kilku ostatnich zawodów informujemy, że jeżeli nie będzie zgłoszonych min. 5 zespołów do końca terminu zgłoszeń, kategoria ta nie zostanie przeprowadzona w trakcie "GOSK"a, a ewentualne zespoły zgłoszone w tej kategorii zostaną przesuniętę do kategorii TP!!!

O fakcie przygotowania trasy dla tej kategorii (bądź też nie) poinformujemy na stronie głównej w czwartek 11 marca.

Dojazd, dojście:

Dojazd autobusami Komunikacji Miejskiej ZKM linii: 111, z Wałowej i dalej około 400 m po faworkach. Lub Tramwajami linii 13. Szczegółowy rozkład jazdy autobusów na stronie www.zkm.pl

Forma:

Dzienne, zespołowe, 1-5 osobowe w kategorii TP

Dzienne, zespołowe, 1-3 osobowe w kategorii TO

Dzienne, zespołowe, 1-2 osobowe w kategoriach TD i TM

Ranga:

Zawody rangi Regionalnej - 2 pkt do Odznaki InO w kategoriach TM TD, TP, TO.

Kategorie startowe:

Zawody jednodniowe z podziałem na kategorie ze względu na wiek i zaawansowanie zawodników
Kategoria TD - dla dzieci ze szkoły podstawowej,czyli osoby urodzone w roku 1997 i później (zespoły 2 osobowe)
Kategoria TM - dla młodzieży z gimnazjum, osoby urodzone w 1994 - 1996 (zespoły 2 osobowe),
W POWYŻSZYCH KATEGORIACH PROWADZONA JEST KLASYFIKACJA PUCHARU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2010 w MnO.
Kategoria TO - otwarta - zespoły 1 - 3 osobowe, bez względu na wiek, aczkolwiek startujący w niej uczestnicy mają zazwyczaj już 17 lat
Kategoria TP - dla początkujących - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, dla osób które na poprzednich imprezach nie za bardzo sobie radziły albo chcą pójść do lasu na spacer z mapą,

Program zawodów:

09.00 - 10.00 przyjmowanie uczestników
10.00 - podsumowanie zawodów MnO "Zima 2010"
10.15 - uroczyste rozpoczęcie zawodów "GOSK 2010",
11.00 - godzina "0" wszystkich kategorii,
11.00 - 12.30 start kategorii TM, TD, TP, TO,
12.30 - 15.00 meta wszystkich kategorii.

Świadczenia:

Kolorowe mapy dla każdego uczestnika, wyniki z zawodów przesłane na podany adres email, coś na ząb i do popicia, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, dyplomy do dziesiątego miejsca, nagrody dla zwycięzców, znaczek imprezy i naklejka okolicznościowa, świeże powietrze (nawet całkiem sporo), dobra zabawa, inne nieujawnione.

Sklepik:

Na terenie bazy zawodów czynny będzie sklepik InOwski, w którym będzie można nabyć m.in. kompasy, książeczki OInO i OTP oraz inny sprzęt turystyczny.

Zakończenie:

Na następnych zawodach Pucharu Województwa Pomorskiego.

Inform. dodatkowe:

Natalia Rzyska 510155481

Postanowienia końcowe:

Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
na zawodach obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w Warszawie,
zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk