Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

MnO Cztery Pory Roku "Wiosna 2010"

MnO Cztery Pory Roku "Wiosna 2010"

- Gdańsk Jasień, 22.05.2010 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document

Organizator:

Klub Imprez na Orientację NEPTUN Gdańsk, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk

Termin :


22 maja 2010 (sobota).

Miejsce:

Gdańsk - Jasień

Cele zawodów:

rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki kwalifikowanej i rekreacji,
- podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników,
- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjalnego wypoczynku,
- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

Patronat medialny:

www.gdansk.naszemiasto.pl;
www.trojmiasto.pl
www.przedsiebie.pl

Współpraca:

Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku,
Gimnazjum nr 48, Gdańsk – Jasień, ul. Stolema
Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni.

Zespół Organizacyjny:

Kierownik zawodów – Magdalena Kazimieruk ,
Sędzia Główny - Magda Lisowska
Kierownik Sekretariatu – Robert Kuchta
Budowa tras TO, TPk - Justyna Dębicka
Budowa tras TP/TD, - Sonia Samulska
Budowa tras TM, TSz- Magda Lisowska
oraz liczne grono klubowiczek i klubowiczów Klubu NEPTUN

Baza i biuro zawodów:

Gdańsk-Jasień Gimnazjum nr 48 ul. Stolema.

Sekretariat:

Czynny w dniu zawodów w godzinach: 09:00 - 10:30.

Opłata startowa:

Uiszczamy na miejscu w sekretariacie w wysokości 7 zł od osoby.
Członkowie KInO Neptun 3 zł
Start rodzinny 7zł - pierwsza osoba, 4 zł - druga osoba, 2 zł - trzecia osoba, bezpłatnie każda następna
Dla osób nie zgłoszonych w terminie opłata startowa wzrasta o 2 złote od osoby.

Zgłoszenia:

Do dnia 20 maja 2010 (czwartek)
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę zespołu, kategorię startową Przyjmuje:
Kierownik Sekretariatu: Robert Kuchta
Zgłoszenie w pierwszej kolejności należy wysłać pocztą elektroniczną e-mail: zgloszenia@neptun.gda.pl

Dojazd, dojście:

Dojazd autobusami Komunikacji Miejskiej ZKM linii 161,167 (w zależności od miejsca zamieszkania) do przystanku Damroki i dalej około 300 m po faworkach. Szczegółowy rozkład jazdy autobusów na stronie www.zkm.pl

Forma:

Dzienne, zespołowe, 1-5 osobowe w zależności od kategorii.

Ranga:

Zawody rangi Regionalnej - 2 pkt do Odznaki InO w kategoriach TM TD, TP, TO, TPK.
Kat TSZ - 1 pkt na Popularną Odznakę InO.

Kategorie startowe:

Zawody jednodniowe z podziałem na kategorie ze względu na wiek i zaawansowanie zawodników
Kategoria TD - dla dzieci ze szkoły podstawowej,czyli osoby urodzone w roku 1996 i później (zespoły 2 osobowe)
Kategoria TM - dla młodzieży z gimnazjum, osoby urodzone w 1993 - 1995 (zespoły 2 osobowe),
W POWYŻSZYCH KATEGORIACH PROWADZONA JEST KLASYFIKACJA PUCHARU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2009 w MnO.
Kategoria TO - otwarta - zespoły 1 - 3 osobowe, bez względu na wiek, aczkolwiek startujący w niej uczestnicy mają zazwyczaj już 17 lat
Kategoria TP - dla początkujących - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, dla osób które na poprzednich imprezach nie za bardzo sobie radziły albo chcą pójść do lasu na spacer z mapą,
Kategoria TPK - pierwszy krok - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, startują w niej osoby, które do lasu z mapą i kompasem idą pierwszy raz po szkoleniu TSZ.
UWAGA: Trasa w całości jest poprowadzona po wstążkach,
Kategoria TSZ - szkolenie ino - jest przeznaczone dla osób startujących w kategorii TPK. Instruktorzy InO przekażą początkującym adeptom tajniki pokonywania tras marszów na orientację oraz podpowiedzi jak się nie zgubić w lesie.

Program zawodów:

09.00 - 10.30 przyjmowanie uczestników
10.30 - podsumowanie zawodów MnO "GOSK 2010" i uroczyste rozpoczęcie zawodów "WIOSNA 2010",
10.45 - 11.40 szkolenie dla początkujących TSZ/TPK
11.00 - godzina "0" wszystkich kategorii,
11.00 - 12.30 start kategorii TM, TP/TD, TO,
11.40 - 12.30 start kategorii TPK,
12.30 - 15.00 meta wszystkich kategorii.

Świadczenia:

Kolorowe mapy dla każdego uczestnika, wyniki z zawodów przesłane na podany adres email, coś na ząb i do popicia, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, dyplomy do szóstego miejsca, nagrody dla zwycięzców, znaczek imprezy i naklejka okolicznościowa, świeże powietrze (nawet całkiem sporo), dobra zabawa, inne nieujawnione.
Sklepik: Na terenie bazy zawodów czynny będzie sklepik InOwski, w którym będzie można nabyć m.in. kompasy, książeczki OInO i OTP oraz inny sprzęt turystyczny, pochodzący ze sklepu harcerskiego "Dziupla".

Zakończenie:

W dniu 18 września 2010 roku, Marszach na Orientację "LATO 2010"

Inform. dodatkowe:

Magdalena Kazimieruk 516 077 944

Postanowienia końcowe:

Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
na zawodach obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w Warszawie,
zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk