Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

II Etap "Maratonu na raty z Małą Dylewską"

II Etap "Maratonu na raty z Małą Dylewską"

- Kamionki, k. Giżycka, 03.07.2010 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document

Cel imprezy

- promocja Gminy Giżycko

- popularyzacja rolkarstwa i czynnego wypoczynku na Warmii i Mazurach.


Organizatorzy wyścigu

- Urząd Gminy w Giżycku

- Ośrodek Kultury w Wilkasach

- Świetlica wiejska w Kamionkach

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach i Spytkowie

- Towarzystwo Kolarskie „Masters Giżycko”

Biuro zawodów:

Świetlica wiejska w Kamionkach k/Giżycka : czynne 3 lipca od godziny 12.00 do godziny 14.30


Termin i miejsce zawodów

Wyścig zostanie rozegrany 03 lipca 2010 roku bez względu na pogodę

na trasie :

Start – Kamionki – Bogacko – Kamionki ( czterokrotny przejazd z nawrotem)

Start o godzinie 15.00.

Całkowity dystans wynosi ok. 21 km.

Trasa płaska, zamknięta dla ruchu kołowego, z poprawną nawierzchnią asfaltową, przejezdną dla wszystkich rolkowiczów, bez względu na przygotowanie fizyczne!!!

LICZY SIĘ UKOŃCZENIE DYSTANSU , WSPÓLNA DOBRA ZABAWA I CZYNNY WYPOCZYNEK!!!

Zgłoszenia i zasady finansowania

Drogą elektroniczną na adres: masters7@wp.pl, do dnia 27 czerwca 2010r

po wniesieniu opłaty startowej w wysokości :

50 zł.dla uczestników powyżej 18 lat,

15 zł. do lat 17 włącznie

na konto:

P.K.O. Bank Polski o/w Giżycku 77 1020 4753 0000 0902 0027 2047

T.K. „MASTERS GIŻYCKO” z dopiskiem: ”półmaraton”

W treści proszę podać nazwisko, imię i rok urodzenia.

UWAGA! Opłata startowego nie podlega zwrotowi!!

Po tym terminie zgłoszenia uczestników w świetlicy wiejskiej w Kamionkach k/Giżycka w godzinach

12.00 – 14.30 - opłata startowego wynosi 75 zł. od lat 18,

25 zł. do lat 17 włącznie.

Organizator gwarantuje wodę na mecie, oraz posiłek regeneracyjny.

Uczestnictwo

Prawo startu mają amatorzy wrotkarstwa , wszyscy chętni be z względu na przygotowanie fizyczne i wiek.
Zawodnicy od lat 18 startują na własną odpowiedzialność!!!.
Osoby młodsze startują za pisemną zgodą rodziców!!!

Startujących zawodników obowiązują kaski sztywne.


Kategorie wiekowe i klasyfikacja:

Kobiety:

Kat.I - do lat 14,

Kat. II - 15 do 17 lat

Kat. III - 18 do 39 lat

Kat. IV - 40 lat i starsze

Mężczyżni:

Kat. I - do lat 14,

Kat. II - 15 do 17 lat

Kat. III - 18 do 39 lat

Kat . IV- 40- 49 lat

Kat. V- 50 -59 lat

Kat . VI - 60 lat i starsi

Nagrody

I -III miejsca w każdej kategorii wiekowej :

puchar i dyplom,

Wszystkim uczestnikom za ukończenie wyścigu wręczone zostaną pamiątkowe medale tworzące jedną całość z medalami z „Małej Dylewskiej” (13 czerwca 2010r.)

Postanowienia końcowe .

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie / OC i NW/ i uczestniczy w wyścigu na własną odpowiedzialność.

Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigów i osób towarzyszących

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z Sędzią Głównym wyścigu .

Odpowiedzialnym za przebieg i bezpieczeństwo imprezy z ramienia organizatora jest Jerzy Gawarecki – Prezes Towarzystwa Kolarskiego „ Masters Giżycko” tel. 0 – 502 84 10 33

E – mail : masters7@ wp.pl

Adres szpitala : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku ul.Warszawska 41

tel. centrali : 0 – 87 428 52 71

Zapraszamy - życzymy sukcesów i radości ze sportowej rywalizacji .

W ciągu dnia możliwość wzięcia udziału w jarmarku św. Brunona w Giżycku

( plaża miejska i wzgórze św. Brunona), a wieczorem w Wilkasach (amfiteatr na plaży) wieczór z szantami żeglarskimi. Wstęp wolny!!!


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk