Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

XXXIII Drużynowe Mistrzostwa Polski

XXXIII Drużynowe Mistrzostwa Polski

- Czersk, 24-26.09.2010 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document

Termin i miejsce: 
Zawody odbędą się 24-26 września 2010 r. w Czersku, powiat chojnicki, województwo pomorskie.
Bazą będzie Szkoła Podstawowa Nr 1 im Janusza Korczaka w Czersku, ul. Dworcowa 8

Organizator:
Komisja InO Zarządu Głównego PTTK
mini-Klub Rodzinny Turystyki Wszelkiej „RZUŁF”,
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „POL”

Partnerzy:
Urząd Miejski w Czersku
Szkoła Podstawowa Nr 1 im Janusza Korczaka w Czersku,

Sponsorzy:
Burmistrz Miasta Czerska

Cel imprezy:

 • wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski w Marszach na Orientację,
 • rywalizacja w Pucharze Polski w Imprezach na Orientację,
 • popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja walorów krajoznawczych Borów Tucholskich,
 • propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej,
 • sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • wyłonienie drużynowych mistrzów Polski,
 • integracja środowisk inowskich,

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy: Radosław Literski PInO,
Sędzia Główny: Jarosław Kabuła PInO 600,
oraz członkowie i sympatycy m-KRTW „RZUŁF” i LUKS „Pol”

Budowniczowie tras:
E1                           TS/TJ/TM                              Jarosław Kabuła PInO 600,
                                                                              Dobromir Kabuła MPInO 618
                                                                              Ziemowit Kabuła Org. InO
E2                           TS/TJ/TM                               Jarosław Kabuła PInO 600,
E3                           TS/TJ                                      Radosław Literski
E4                           TS/TJ                                      Dobromir Kabuła MPInO 618,
E5                           TS/TJ                                      Ziemowit Kabuła Org. InO,
E2 – E5                  TM                                         Jarosław Kabuła PInO 600
E6                           TS/TJ/TM                               Jarosław Kabuła PInO 600
Etap krajoznawczy                                              Radosław Literski

Kategorie i klasyfikacje:

 • TS – urodzeni w 1990 roku i wcześniej,
 • TJ – urodzeni w latach 1991 – 1993,
 • TM – urodzeni w roku 1994 i później,

DMP (E1-E5) –  klasyfikacja prowadzona łącznie dla wszystkich zespołów danej drużyny (na każdym etapie, dla każdej z kategorii wiekowych stała etapu będzie taka sama), traktowanej jako jedna jednostka;

PP (E3-E6)  – klasyfikacja zespołów w kategoriach TS i TJ,

Zawody o statuetkę Złotego rzułfia (E3-E6) – klasyfikacja zespołów w kategorii TM,

Mapy:
Czarno-białe i kolorowe, nietypowe w różnych skalach, raczej nieaktualizowane,

Teren:
Miejscami o trudnej przebierności, również miejscami umiarkowanie pofałdowany, w innych miejscach albo i w tych samych znacznie podmokły, ze zróżnicowano drożnią, często przekształcony działaniem człowieczym,

Świadczenia:

 • noclegi w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór, karimatę lub materac, miękkie obuwie do poruszania się po terenie bazy);
 • pamiątkowy znaczek imprezy, „wlepki” do książeczek turystyki kwalifikowanej,
 • potwierdzenie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej (OInO, OTP), możliwość weryfikacji odznak,
 • komplet map i materiałów startowych,
 • medale (klasyfikacja DMP, miejsca 1-3) albo puchary (klasyfikacja PP, miejsca 1-3) albo statuetka „złotego rzułfia” (kategoria TM, miejsca 1-3) dla zwycięzców;
 • dyplomy we wszystkich klasyfikacjach (miejsca 1-6), ewentualne nagrody rzeczowe w miarę pozyskiwania sponsorów,
 • przejazdy na niektóre etapy,
 • wyżywienie:
  • posiłek po nocnym etapie w piątek (być może ognisko z kiełbaską lub grill albo tylko batonik),
  • posiłki międzyetapowe (batonik, drożdżówka) w sobotę,
  • obiad (ewentualność dania jednogarnkowego) w sobotę,
 • inne, póki co nieujawnione, ale w miarę dopływu środków finansowych…

Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres, kategorię, nr legitymacji PTTK lub ewentualnie nr legitymacji PInO oraz rozmiar koszulki należy przesłać pocztą elektroniczną na adres (wraz ze zgłoszeniem proszę przesłać potwierdzenie wpłaty wpisowego) – klub@rzulf.pl


 


wpisowe

do 05 września 2010 r.

po 05 września 2010r.* lub w Bazie**

Drużyna (niezależnie od liczby uczestników)

600 zł

600 zł

Zawodnicy indywidualni

TS

TJ

TM

TS

TJ

TM

60 zł

60 zł

* - wpłata po tym czasie nie gwarantujemy pełnych świadczeń,
** - wpłata w tym momencie nie gwarantuje kompletu świadczeń startowych,

Opłatę startową należy wpłacić na konto:

56 1160 2202 0000 0000 5163 5127
PTTK Oddział Gdański, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk,
z dopiskiem DMP 2010

zgłoszenie uznaje się za dokonane w momencie wpłynięcia wpłaty, a nie przesłania zgłoszenia; zwolnieni z opłat: zwycięzcy konkursów Budowniczy 2009 i Organizator 2009 (w przypadku startu w/w zwycięzców w którejś z drużyn opłata winna zostać pomniejszona o 1/12),

Ramowy plan imprezy:

piątek, 24 września

1500

2000

Przyjmowanie uczestników (drużyny) – praca sekretariatu,

1500

2300

Przyjmowanie uczestników (zawodnicy indywidualni) – praca sekretariatu,

2000

 

Ustalenie ostatecznych i nieodwołalnych składów drużyn

2100

 

Podanie minut startowych E1

2230

 

Start do etapu nocnego (E1) – meta przy ew. ognisku (problem dotarcia na ognisko zawodników indywidualnych chcący nacieszyć się widokiem ognia zostanie rozwiązany w późniejszym terminie)

sobota , 25 września

0500

0730

Przyjmowanie uczestników (indywidualnych) – ciąg dalszy

0830

 

Podanie minut startowych etapów dziennych

0900

 

Uroczyste otwarcie Mistrzostw

0930

 

Start do etapów dziennych E2-E4

1600

1800

obiad

1930

 

Podanie minut startowych etapów nocnych

2130

 

Start do etapów nocnych E5-E6

Niedziela, 26 września

0900

 

Zakończenie imprezy

1100

 

Opuszczenie Bazy Mistrzostw

Postanowienia końcowe:

 • obowiązuje całkowity i absolutny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie Bazy – niezastosowanie się skutkuje dyskwalifikacją,
 • punktacja prowadzona będzie wg zasad punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK (odstępstwem będzie sposób naliczania punktów drużyny),
 • wyniki danego etapu stają się oficjalnymi godzinę po ich ogłoszeniu, wszelkie protesty należy składać w formie pisemnej najpóźniej na kwadrans przed uprawomocnieniem się wyników;
 • wyniki ostateczne całej imprezy stają się prawomocne z chwilą uprawomocnienia się wyników ostatniego z etapów
 • każde odstępstwo od regulaminu będzie podane w komunikacie technicznym,
 • impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizator nie odpowiada za szkody spowodowane i poniesione przez uczestników,
 • wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Karty Turysty, przepisów ppoż., kodeksu drogowego oraz zasad uczciwego współzawodnictwa,
 • osoby nieletnie przybywają na Imprezę pod opieką pełnoletniego opiekuna (osoby które ukończyły 16 lat mogą przybyć na rajd bez opiekuna, za okazaniem pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych),
 • zaleca się posiadanie dokumentu tożsamości, przyrządów do pracy na mapie tj. kompas lub busola, przybory do pisania, kątomierz, linijka itp.
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
 • za rzeczy zgubione w trakcie Imprezy organizatorzy nie odpowiadają,
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
 • osoby zgłoszone, ale nie obecne na Imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego
 • wymagana będzie duża porcja dobrego humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich podczas trwania rajdu.
 • w sekretariacie Rajdu, podczas zapisów oraz sprawdzania danych, każdy uczestnik ma obowiązek na prośbę organizatora przedstawić oryginał dowodu wpłaty oraz dokumenty uprawniające do zniżek zgodnie ze zgłoszeniem – brak dokumentów powoduje dopłatę do pełnej stawki wpisowego (zgodnie z tabelą wysokości opłat);
 • ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów,

Uwaga: wersja elektroniczna regulaminu oraz aktualności dotyczące imprezy na stronie http://www.rzulf.pl
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami:
Jarosław Kabuła                   0-600-086-248                    jaroslaw.kabula@op.pl
Radosław Literski                0-604-637-413                    radliter@poczta.onet.pl
Do zobaczenia na Mistrzostwach.


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk