Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

XXXI Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację

XXXI Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację

- Bogatynia, 06-08.06.2008 -

Regulamin imprezy:

Termin  i  miejsce  zawodów

06 - 08 czerwiec 2008 r. - Bogatynia

Organizator

PTTK Oddział "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
Międzyszkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne
"Tramp" Bogatynia

Współorganizatorzy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
KInO ZG PTTK Warszawa

  1. Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, Honorowy  Patronat Zawodów - Burmistrz MiGm Bogatynia
  2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni

  Impreza współfinansowana ze środków:

  1. Ministerstwa Obrony Narodowej
  2. Zarządu Głównego PTTK
  3. Województwa Dolnośląskiego
  4. Powiatu Zgorzeleckiego
  5. Miasta i Gminy Bogatynia

Zespół Głównych Organizatorów

Kierownik Zawodów: Adam Rodziewicz

Z-ca Kierownika Zawodów: Marek Łabędź

Sędzia Główny: Krzysztof Ligienza

Kwatermistrz: Janusz Błażków
Budowa tras: Jacek Gdula, Roman Trocha
Cel Imprezy

  1. wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację na rok 2008
  2. rozegranie IV rundy Pucharu Polski w Marszach na Orientację 2008
  3. promocja i upowszechnianie imprez na orientację
  4. promocja walorów krajoznawczych Miasta i Gminy Bogatynia
  5. promowanie aktywnego stylu życia i spędzania wolnego czasu

Forma, etapy, kategorie i klasyfikacje
Drużynowe Mistrzostwa Polski
TS - ur. 1988 r. i wcześniej (2 etapy dzienne + 1 etap nocny) - zespoły 2 osobowe

TJ - ur. 1989 - 1991 r. (etapy j.w) - zespoły 2 osobowe

TM - ur. 1992 i później (etapy j.w) - zespoły 2 osobowe

Klasyfikacje:
- zespołowa: suma pkt. przeliczeniowych zdobytych przez zespół w 3 etapach)
- drużynowa: suma pkt. przeliczeniowych zdobytych przez wszystkie zespoły danej drużyny w 3 etapach). Drużyna składać się może maksymalnie z 2 zespołów w kat. TS, 2 zespołów w kat. TJ oraz 2 zespołów w kat. TM. Klasyfikowane będą drużyny składające się z co najmniej 3 zespołów. Za zgodą sędziego głównego możliwe jest dopuszczenie do składu drużyny jednego zespołu jednoosobowego.
- Puchar Polski: klasyfikacja zespołowa DMP tylko w kategoriach TS i TJ

Mapa i teren

Mapy nietypowe, w zależności od kategorii odpowiednio przekształcone lub pozbawione niektórych elementów. Miejscowo unacześnione.

Baza zawodów

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni ul. Wyczółkowskiego 42a. Biuro zawodów czynne w bazie zawodów od godz. 16.00 dnia 06.06.2008 r.

Plan Bogatyni

Program imprezy

04.06.2008 r.  - środa

20.00 - definitywne zamknięcie listy uczestników XXXI DMP

06.06.2008 r. - piątek

od godz. 16.00 - przyjmowanie uczestników XXXI DMP w biurze imprezy, wydawanie materiałów startowych, weryfikacja i ustalenie ostatecznych składów drużyn
21.00 - zakończenie weryfikacji, opracowanie list startowych
22.00 - uroczyste otwarcie Mistrzostw i odprawa techniczna, wywieszenie list startowych

22.30 - wyjazd w teren zawodów

Ok. 23.00 - start do Etapu I - godz. "0"

07.06.2008 r. - sobota

ok. 3.00 - zakończenie Etapu I DMP i powrót do bazy
8.00 - 9.00 - śniadanie
9.30 - wyjazd w teren zawodów
10.00 - start do Etapu II i III DMP - godz. "0"
15.00 - 16.00 - obiad
15.30 - 18.30 - wycieczka krajoznawcza (tylko osoby, które zaznaczą akces uczestniczenia w zgłoszeniu)
od 16.00 - 21.00 - basen, kręgielnia i dyskoteka, wg. ustalonego harmonogramu godzinowego
18.00 - 19.00 - kolacja
21.00 - uroczyste zakończenie XXXI DMP
08.06.2008 r. - niedziela
od 7.00 - przyjmowanie i weryfikacja uczestników XVII OMnO o Puchar Burmistrza Bogatyni, weryfikacja i wydawanie materiałów startowych w biurze zawodów. UWAGA!!! Zgłoszenia i wpisowe wg. odrębnego regulaminu
8.30 - 17.00 udział w XVII OMnO
Do 18.00 - opuszczenie bazy zawodów

Świadczenia

- posiłek międzyetapowy na mecie etap II

- posiłki określone w programie imprezy
- noclegi 06/07/08.06.2008 r. w warunkach i na zasadach określonych w pkt. "Noclegi"
- znaczek okolicznościowy
- koszulka dla osób zgłoszonych w terminie
- komplet materiałów startowych
- nagrody i dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach oraz medale, puchary, dyplomy, tytuły, zaszczyty i satysfakcje dla najlepszych drużyn.
- bezpłatny udział w imprezach towarzyszących (patrz punkt "Imprezy towarzyszące")
- protokół dla każdej zgłoszonej jednostki/klubu
- punkty do O InO: 3 x 5 pkt.
- ewentualne inne niespodzianki w chwili obecnej trudne do sprecyzowania.

Noclegi

Organizatorzy zapewniają bezpłatne noclegi  w dniach 06/07/08.06.2008 r. na sali gimnastycznej zlokalizowanej w bazie imprezy. Należy posiadać własny sprzęt turystyczny. Istnieje również możliwość noclegu w warunkach hotelowych:
- Hotel OSiR ul. Białogórska 28, tel. 075/6482130
ok. 2 km od bazy. Cena 21,40/osobonoc
- Hotel "Rychło" ul. Pocztowa 15, tel. 075/7732072 ok. 1 km od bazy
- Hotel "Górnik" ul. Pocztowa 2, tel. 075/7732021 ok. 1,5 km od bazy
Rezerwacji i opłat za noclegi w hotelach uczestnicy dokonują we własnym zakresie.

Wyżywienie

Dla uczestników XXXI DMP organizatorzy zapewniają bezpłatne śniadanie, obiad i kolację w dniu 07.06.2008 r. oraz posiłek międzyetapowy na mecie etapu II DMP. Pozostałe posiłki uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.

Imprezy towarzyszące

  Dla uczestników XXXI DMP organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w imprezach towarzyszących:
- kryty basen
- kręgielnia
- dyskoteka
Wejściówki na w/w obiekty uczestnicy otrzymają w biurze imprezy po przeprowadzeniu weryfikacji. Godzinę wejścia ustalają organizatorzy. Szczegóły i zasady wejść podane zostaną w Komunikacie Technicznym. Należy jednak pamiętać o zabraniu odpowiedniego wyposażenia umożliwiającego wejście (szczególnie na pływalnię).
- wycieczka krajoznawcza - trasa wycieczki zostanie podana w Komunikacie Technicznym.
UWAGA!!! Zamiar skorzystania z w/w atrakcji należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia

Zgłoszenia

na załączonej karcie zgłoszeń (najlepiej w formie elektronicznej mailem po wypełnieniu aktywnego pliku Excela) do dnia 26 maja 2008 r. (termin otrzymania zgłoszenia, a nie wysłania) na adres e-mail: rotour@poczta.onet.pl. lub pocztą na adres Rodziewicz Adam ul. Moniuszki 7/42, 58 - 506 JELENIA  GÓRA. Zgłoszenie uważa się za dokonane w momencie wpłaty wpisowego.
Wpisowe

Kategoria

TS

TJ

TM

Przodownicy InO

35,-

30,-

----

Członkowie PTTK

40,-

35,-

35,-

Pozostali uczestnicy

50,-

40,-

40,-

Warunkiem uzyskania zniżki dla przodowników InO lub członków PTTK jest wpisanie numerów legitymacji do karty zgłoszeń oraz okazanie ich w biurze zawodów.
Wpisowe należy wpłacać:
- zwykłym przekazem pocztowym na adres dla zgłoszeń
- przelewem na konto Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze - BZ WBK S.A. nr 
61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem "DMP 2008" w terminie do dnia 26 maja 2008 r.  Kopię dowodu wpłaty należy okazać w biurze zawodów.
UWAGA!!! Zgłoszenie po terminie skutkuje wzrostem wpisowego o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń. Zgłoszenia po godz. 20.00 dnia 04.06.2008 będą przyjmowane jedynie pod warunkiem rezygnacji ze startu wcześniej zgłoszonych uczestników za podwójnym wpisowym. Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego, ani też przekazania go na rzecz innego uczestnika.

Zwolnienia z wpisowego

2 osoby - konkursy KInO ZGPTTK.
Postanowienia końcowe
- sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji oraz regulaminami ZG PTTK,
- wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają, dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami, ubezpieczenie NNW w ramach centralnego ubezpieczenia PTTK pod warunkiem podania w zgłoszeniu numeru legitymacji PTTK i okazania jej w sekretariacie zawodów,
- za rzeczy skradzione, zniszczone lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
- osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekunowie grup min. 10 osobowych nie płacą wpisowego i zachowują prawo do świadczeń, pod warunkiem faktycznego spełniania roli opiekuna (nie startują w zawodach),
- imprezy odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów,
- dodatkowe informacje: Adam Rodziewicz tel. 0602305124 lub e-mail: rotour@poczta.onet.pl.


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk