Imprezy na Orientację

Stowarzysz gdański KInO Neptun Gdańsk Gdańsk Stowarzysz gdański Pttk

Serdecznie zapraszamy na imprezę

MnO Cztery Pory Roku "Lato 2008"

MnO Cztery Pory Roku "Lato 2008"

- Gdańsk - Matemblewo, 20.09.2008 -

Regulamin imprezy:

Organizator:

Klub Imprez na Orientację "NEPTUN" Gdańsk, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, e-mail neptun@neptun.gda.pl, www.neptun.gda.pl

Termin:

20 września 2008 ( sobota )

Miejsce:

Klub MODEM ul. Matemblewska 28

Cele zawodów:

 • rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki kwalifikowanej i rekreacji,
 • podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników,
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjalnego wypoczynku,
 • wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Pomorza Gdańskiego za rok 2008
  w kat. TM i TD w marszach na orientację.

Współpraca

Urząd Miasta Gdańska -Wydział Edukacji i Sportu
Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
Biuro turystyki Aktywnej "KOMPAS"
Sklep Harcerski "Dziupla"
Klub MODeM

Zespół organizacyjny:

Kierownik zawodów -Magdalena Kazimieruk,
Sędzia Główny - Grzegorz Kazimieruk,
Kierownik sekretariatu- Dorota Kazimieruk,
Budowa tras TM, TO -
Budowa tras TD, TP -
Budowa tras TSZ, TPK -
oraz liczne grono klubowiczek i klubowiczów Klubu InO NEPTUN

Baza i biuro

Klub MODEM ul. Matemblewska 28

Sekretariat:

Czynny w dniu zawodów w godzinach: 09:00 - 10:00.

Opłata startowa:

Uiszczamy na miejscu w sekretariacie w wysokości 7 zł od osoby.
Dla osób nie zgłoszonych w terminie opłata startowa wzrasta o 2 złote od osoby.

Zgłoszenia:

Do dnia 18 września 2008 roku ( środa ).
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę zespołu, kategorię startową przyjmuje:
Kierownik Zawodów: Dorota Kazimieruk  dorka.murron@wp.pl 607532770 /także smsem/
Zgłoszenie można wysłać także pocztą elektroniczną e-mail: zgloszenia@neptun.gda.pl

Dojazd, dojście:

116 z Gdańska Wrzeszcza pkp godz 8.30; 9.09; 9.56
131 z Dworca pkp w Gdańsku Głównym 8.14
www.zkm.pl
www.gdańsk.planmiasta.info

Forma:

Dzienne, zespołowe, 1-5 osobowe w zależności od kategorii.

Ranga:

Zawody rangi Regionalnej - 2 pkt do Odznaki InO w kategoriach TM TD, TP, TO, TPK. Kat TSZ - 1 pkt na Popularną Odznakę InO.

Kategorie startowe:

Zawody jednodniowe z podziałem na kategorie ze względu na wiek i zaawansowanie zawodników:

 • Kategoria TD - dla dzieci, osoby urodzone w roku 1992 i później (zespoły 2 osobowe)
 • Kategoria TM - dla młodzieży, osoby urodzone w 1989 - 1991 (zespoły 2 osobowe),
W POWYŻSZYCH KATEGORIACH PROWADZONA JEST KLASYFIKACJA PUCHARU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2008 w MnO.
 • Kategoria TO - otwarta - zespoły 1 - 3 osobowe, bez względu na wiek, aczkolwiek startujący w niej uczestnicy mają zazwyczaj już 17 lat
 • Kategoria TP - dla początkujących - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, dla osób które na poprzednich imprezach nie za bardzo sobie radziły albo chcą pójść do lasu na spacer z mapą,
 • Kategoria TPK - pierwszy krok - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, startują w niej osoby, które do lasu z mapą i kompasem idą pierwszy raz po szkoleniu TSZ.
UWAGA: Trasa w całości jest poprowadzona po wstążkach, Kategoria TSZ - szkolenie ino - jest przeznaczone dla osób startujących w kategorii TPK. Instruktorzy InO przekażą początkującym adeptom tajniki pokonywania tras marszów na orientację oraz podpowiedzi jak się nie zgubić w lesie.

Program zawodów:

09.00 - 10.00 przyjmowanie uczestników
10.30 - podsumowanie zawodów MnO "GOSK 2008"
10.45 - 11.40 szkolenie dla początkujących TSZ/TPK
11.00 - godzina "0" wszystkich kategorii,
11.00 - 12.30 start kategorii TM, TD, TP, TO,
11.40 - 12.30 start kategorii TPK,
12.30 - 15.00 meta wszystkich kategorii.

Świadczenia:

- mapy dla każdego uczestnika,
- protokół z zawodów,
- coś na ząb i do popicia,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- dyplomy do dziesiątego miejsca,
- nagrody dla zwycięzców,
- plakietka okolicznościowa,
- świeże powietrze (nawet całkiem sporo),
- dobra zabawa,
- inne nieujawnione.

Zakończenie:

W dniu 15 listopada 2008 roku, na Marsza na Orientację "JESIEŃ 2008"

Postanowienia końcowe:

 • zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
 • za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
 • na zawodach obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w Warszawie,
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

Serdecznie zapraszamy
KLUB InO NEPTUN


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk