Imprezy na Orientację

Stowarzysz gdański KInO Neptun Gdańsk Gdańsk Stowarzysz gdański Pttk

Serdecznie zapraszamy na imprezę

MnO Cztery Pory Roku "Jesień 2008"

MnO Cztery Pory Roku "Jesień 2008"

- Gdańsk, 15.11.2008 -

Regulamin imprezy:

Organizator:

Klub Imprez na Orientację NEPTUN Gdańsk, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
www.neptun.gda.pl, e-mail neptun@neptun.gda.pl

Termin:

15 listopada 2008 ( sobota )

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 81 ul. Siedleckiego 14

Cele zawodów:

- rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki kwalifikowanej i rekreacji,
- podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników,
- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjalnego wypoczynku,
- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Województwa Pomorskiego za rok 2008
w kat. TM i TD w marszach na orientację.

Patronat medialny:

www.gdansk.naszemiasto.pl
www.trojmiasto.pl
www.przedsiebie.pl

Współpraca:

Urząd Miasta Gdańska -Wydział Edukacji i Sportu
Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
Biuro turystyki Aktywnej "KOMPAS"
Sklep Harcerski "Dziupla"
Szkoła Podstawowa nr 81

Zespół Organizacyjny:

Kierownik zawodów -Maciej Kozłowski,
Sędzia Główny - Mateusz Żywicki (Org. InO 16/58/2004),
oraz liczne grono klubowiczek i klubowiczów Klubu InO NEPTUN

Baza i biuro zawodów:

Szkoła Podstawowa nr 81
80-299 Gdańsk, Siedleckiego 14
www.sp81gda.neostrada.pl

Sekretariat:

Czynny w dniu zawodów w godzinach: 09:00 - 10:00.

Opłata startowa:

Uiszczamy na miejscu w sekretariacie w wysokości 7 zł od osoby.
Członkowie KInO Neptun 3 zł
Start rodzinny 7zł - pierwsza osoba, 4 zł - druga osoba, 2 zł - trzecia osoba, bezpłatnie każda następna
Dla osób nie zgłoszonych w terminie opłata startowa wzrasta o 2 złote od osoby.

Zgłoszenia:

Do dnia 12 listopada 2008 roku ( środa ).
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę zespołu, kategorię startową
można wysłać pocztą elektroniczną e-mail: zgloszenia@neptun.gda.pl

Dojazd, dojście:

169, 171, 179 z Oliwy, przystanek: Pętla Tramwajowa
www.zkm.pl
www.gdańsk.planmiasta.info

Forma:

Dzienne, zespołowe, 1-5 osobowe w zależności od kategorii.

Ranga:

Zawody rangi Regionalnej - 2 pkt do Odznaki InO w kategoriach TM TD, TP, TO, TPK.
Kat TSZ - 1 pkt na Popularną Odznakę InO.

Kategorie startowe:

Zawody jednodniowe z podziałem na kategorie ze względu na wiek i zaawansowanie zawodników:


Kategoria TD - dla dzieci, osoby urodzone w roku 1994 i później (zespoły 2 osobowe)
Kategoria TM - dla młodzieży, osoby urodzone w 1991 - 1993 (zespoły 2 osobowe),
W POWYŻSZYCH KATEGORIACH PROWADZONA JEST KLASYFIKACJA PUCHARU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2007 w MnO.

Kategoria TO - otwarta - zespoły 1 - 3 osobowe, bez względu na wiek, aczkolwiek startujący w niej uczestnicy mają zazwyczaj już 17 lat
Kategoria TP - dla początkujących - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, dla osób które na poprzednich imprezach nie za bardzo sobie radziły albo chcą pójść do lasu na spacer z mapą,
Kategoria TPK - pierwszy krok - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, startują w niej osoby, które do lasu z mapą i kompasem idą pierwszy raz po szkoleniu TSZ.
UWAGA: Trasa w całości jest poprowadzona po wstążkach,
Kategoria TSZ - szkolenie ino - jest przeznaczone dla osób startujących w kategorii TPK. Instruktorzy InO przekażą początkującym adeptom tajniki pokonywania tras marszów na orientację oraz podpowiedzi jak się nie zgubić w lesie.

Program zawodów:

09.00 - 10.00 przyjmowanie uczestników
10.30 - podsumowanie zawodów MnO ":LATO 2008"
10.45 - 11.40 szkolenie dla początkujących TSZ/TPK
11.00 - godzina "0" wszystkich kategorii,
11.00 - 12.30 start kategorii TM, TD, TP, TO,
11.40 - 12.30 start kategorii TPK,
12.30 - 15.00 meta wszystkich kategorii.

Świadczenia:

- mapy dla każdego uczestnika,
- protokół z zawodów,
- coś na ząb i do popicia,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- dyplomy do dziesiątego miejsca,
- nagrody dla zwycięzców,
- plakietka okolicznościowa,
- świeże powietrze (nawet całkiem sporo),
- dobra zabawa,
- inne nieujawnione.

Zakończenie:

W dniu 5 grudnia 2008 roku, na Marsza na Orientację "HARCE PREZESA 2008"

Inform. dodatkowe:

Maciej Kozłowski gg.4248160

Postanowienia końcowe:

- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
- na zawodach obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w Warszawie,
- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk