Imprezy na Orientację

Stowarzysz gdański KInO Neptun Gdańsk Gdańsk Stowarzysz gdański Pttk

Serdecznie zapraszamy na imprezę

XIV Nocne MnO "Harce Prezesa 2008"

XIV Nocne MnO "Harce Prezesa 2008"

- Gdańsk, 05.12.2008 -

Regulamin imprezy:

 1. ORGANIZATOR

Klub Imprez na Orientację NEPTUM Gdańsk, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
www.neptun.gda.pl, e-mail neptun@neptun.gda.pl

 1. TERMIN

05.grudnia 2008 ( piątek )

 1. MIEJSCE

Szkoła Podstawowa nr 27  Gdańsk, Srebrniki 10

 1. CELE ZAWODÓW

- rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki kwalifikowanej i rekreacji,
- podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników,
- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjalnego wypoczynku,
- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Pomorza Gdańskiego za rok 2008
w kat. TM i TD w marszach na orientację

 1. WSPÓŁPRACA

Urząd Miasta Gdańska -Wydział Edukacji i Sportu
Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
Biuro turystyki Aktywnej "KOMPAS"
Sklep Harcerski "Dziupla"
Szkoła Podstawowa nr 27

 1. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Kierownik zawodów -Dorota Kazimieruk,
Sędzia Główny - Piotr Kaczyński,
Kierownik sekretariatu- Karolina Przybylska,
Budowa tras TM, TO -
Budowa tras TD, TP -
oraz liczne grono klubowiczek i klubowiczów Klubu InO NEPTUN

 1. BAZA I BIURO ZAWODÓW

Szkoła Podstawowa nr 27
Gdańsk, Srebrniki 10
http://www.sp27.gda.pl/

 1. OPŁATA STARTOWA

Uiszczamy na miejscu w sekretariacie w wysokości 7 zł od osoby.
Członkowie KInO Neptun 3 zł
Start rodzinny 7zł - pierwsza osoba, 4 zł - druga osoba, 2 zł - trzecia osoba, bezpłatnie każda następna
Dla osób nie zgłoszonych w terminie opłata startowa wzrasta o 2 złote od osoby.

 1. ZGŁOSZENIA

Do dnia 02 grudnia 2008 roku ( wtorek ).
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę zespołu, kategorię startową przyjmuje:
Kierownik Sekretariatu: Karolina Przybylska  501043450/także smsem/
Zgłoszenie najlepiej wysłać pocztą elektroniczną e-mail: zgloszenia@neptun.gda.pl

 1. DOJAZD, DOJŚCIE

110, 116, 126, 136, 142, 157, z Gdańska Wrzeszcza pkp
B z Dworca pkp w Gdańsku Głównym
www.zkm.pl
www.gdańsk.planmiasta.info

 1. FORMA

Nocne, zespołowe, 1-5 osobowe w zależności od kategorii.

 1. RANGA

Zawody rangi Regionalnej - 2 pkt do Odznaki InO we wszystkich kategoriach.

 1. KATEGORIE STARTOWE

Zawody jednodniowe z podziałem na kategorie ze względu na wiek i zaawansowanie zawodników
Kategoria TD - dla dzieci, osoby urodzone w roku 1995 i później (zespoły 2 osobowe)
Kategoria TM - dla młodzieży, osoby urodzone w 1994 - 1992 (zespoły 2 osobowe),
W POWYŻSZYCH KATEGORIACH PROWADZONA JEST KLASYFIKACJA PUCHARU POMORZA GDAŃSKIEGO 2008 w MnO.
Kategoria TO
- otwarta - zespoły 1 - 3 osobowe, bez względu na wiek, aczkolwiek startujący w niej uczestnicy mają zazwyczaj już 17 lat
Kategoria TP - dla początkujących - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, dla osób które na poprzednich imprezach nie za bardzo sobie radziły albo chcą pójść do lasu na spacer z mapą,

 1. PROGRAM ZAWODÓW

16.30 - 17.15 - przyjmowanie uczestników w bazie zawodów,
17.15 - podsumowanie zawodów "JESIEŃ 2008",
17.30 - uroczyste rozpoczęcie zawodów "HARCE PREZESA 2008",
18.00 - godzina "0" wszystkich kategorii,
19.30 - 21.30 meta wszystkich kategorii w bazie.

 1. ŚWIADCZENIA

- mapy dla każdego uczestnika,
- protokół z zawodów,
- coś na ząb i do popicia,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- dyplomy do dziesiątego miejsca,
- nagrody dla zwycięzców,
- plakietka okolicznościowa,
- świeże powietrze (nawet całkiem sporo),
- dobra zabawa,
- inne nieujawnione.

 1. ZAKOŃCZENIE

W dniu 17 stycznia 2009 roku, na Marsza na Orientację "ZIMA 2009"

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
- na zawodach obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w Warszawie,
- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.


Serdecznie zapraszamy
KLUB InO NEPTUN


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk